Vaderlandsche letter-oefeningen, Part 7

Portada
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Pàgines seleccionades

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 48 - Ieder eenen , wie hy ook weezen mag , ftaat vry , na den prys te dingen , uitgezonderd hen , die in eenig opzicht Leden van deeze Maarfchappye zyn.
Pàgina 48 - Vraagen voei den geenen , die liaars oordeels dezelve best beantwoord heeft , Is eene goude Medaille , op den gewoonen Stempel der Maatfchappye jcflaagcn , met den naam van den Schryver , en het jaartal op den rand.

Informació bibliogràfica