Vaderlandsche letter-oefeningen, Part 2

Portada
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Altres edicions - Mostra-ho tot

Frases i termes més freqüents

Passatges populars

Pàgina 422 - Jansdr, waarvan ik boven gewaagde, maar de baljuwen gingen veel verder. Waar zij geene misdadigers vonden maakten zij ze. Verscheidene hunner hielden zich met de befaamdste ligtekooijen in geheime verstandhouding, stonden haar niet alleen het verblijf in de stad toe en bezorgden haar huisvesting, maar beloofden haar zelfs bescherming en belooning, ja wat nog erger is, dwongen haar onder bedreiging van weggejaagd, in het spinhuis gezet of gegeesseld te zullen worden, om rijke gehuwde heeren tot zich...
Pàgina 422 - Verscheidenen hunner," zoo lezen wij bij hem, ') «stonden met «de befaamdste ligtekooijen in geheime verstandhouding, stonden «haar niet alleen het verblijf in de stad toe , en bezorgden haar «huisvesting, maar beloofden haar zelfs bescherming en belooning, «ja wat nog erger is, dwongen haar, onder bedreiging van weggejaagd, in het spinhuis gezet of...
Pàgina 561 - Con motivo de haber encontrado en Salamanca un nuevo poeta de exquisito gusto; particularmente en las composiciones tiernas...
Pàgina 434 - ... odio peritura f) —, in deze gewesten van den aanvang af met wantrouwen, althans met geringe instemming, begroet, schier geheel verijdeld werden door den volksopstand van het laatste vierde der zestiende eeuw, een opstand, waarbij het vooral te doen was om »de verdediging der oude privilegiën tegen >de hervormingen en nieuwigheden, die de vorst had willen »invoeren, en daardoor van zelf gekeerd tegen alles, wat, *) Mr. JK Baron VAN GOLTSTEIN in de zitting der Tweede Kamer van 19 November...
Pàgina 711 - Voorts begin ik met de verklaring, dat ik elk examen , ook het best ingerichte 'voor een gebrekkig middel houd om zich van wezenlijke bekwaamheid te verzekeren.
Pàgina 405 - Er was" — zooals hij zich uitdrukte — » slechts een > ondersteld geheel : de letter der locale costumen was al wat >men had, de oude bron van recht, waaruit deze ontstaan > waren, was verloren gegaan".

Informació bibliogràfica