Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Párr-at-as, paradise.
Tig-ear-na, a lord.
Beann-413-te, blessed.
Sjorr-tuig-eact, eternity.
Cod-lac-aċ, drowsiness.
Céill-ho-e, sensible.
Wuin-13-1n, confidence.
Warc-uig-eaco, riding.
Stoc-410-e, stockings.
Uar-fair-e, watch.
Og-ass-oir, an host.
Rjaz-luiz-eoir, a ruler.
Ao-lac-40, burying.
Tréad-uig-e, a shepherd.
Sub-ajlc-e, virtue.
Wear-arž-aċd, temperance.
Wall-uig-te, cursed.
Jad-uig-e, a thief.
Céard-uig-e, tradesman.
Foirg-nit-eoir, a builder.
Túir-mig-teoir, a parent.
Com-ar-sain, neighbour.
Ceann-415-im, I buy.
Foill-rig-te, published.
Dall-ruig-te, blind.
An-trat-ac, untimely.
Sár-uig-ċe, satisfied,
Coig-113-im, I accompany.

Gab-alt-ur, a farm.
Brac-ao-oir, a malster.
214c-air-e, a field.
Céad-co-rač, centipede.
lead-og-bán, sole fish.
Bujó-eac-as, gratitude.
Dún-marb-ao, man-slaughter.
Stríop-aċ-as, fornication.
Ban-og-lać, a maid servant.
Loiċ-ead-oir, a chandler.
Sean-rat-air, a grandmother.
lán-an-uin, a couple.
N401-oean-án, a child.
Nua-poso-a, new married.
Bain-cljam-uin,a mother-in-law.
Bain-treab-ac, a widow.
Prior-40b-ar, the first cause.
A-b foc-air, along with.
U-céile, together.
A-cojó-ċe, for ever.
Boirb-briat-rac, fierce spoken.
Cán-rac-4d, at one thrust.
Bar.arh-uil, opinion.
Beact-uig-e, polite.
Báird-ean-uil, friendly.
Cruad-crojó-eac, hard

hearted.
Cruad-al-aċ, cruel.
Dán-ano-a, bold.
Prúir-earn-uil, lecherous.
Dic-joll-aċ, diligent.
Dut-raco-ac, careful.
eif-eact-ac, effectual.
Int-leact-aċ, intelligent.
Neam-nair-eac, shameless.
Sib-éalo-a, civil.
Wot-u13-im, I feel.

STRONG ASPIRATES.

Dorc-4-dar, darkness.
Stejc-eac-a, entrails.
Jon-4t-ar, bowels.
An-bfainn-e, fainting,
Brust-in-eac, measles.
Oro-ug-40, order.
Cam-béul-ać, wry mouthed.
Am-ujd-eact, folly.
lin-éad-ać, linen.
Oil-ear-1.in, food.
Won-geart-a, minded.
Sojb-ir-geul, gospel

PROMISCUOUS.

Dam-and-a, damned.
Cam-cos-ać, bandy legged.

Sud-air-e, a kerchief. Speac-láir-jó, spectacles. Fjao.aill-e, weeds. Bun-40-as, a foundation. Cir-djon-ać, a kitchen. Uis-oriuž-40, a translation. Dran-cud-a, a flea. Dard-il-e, a beetle. Seil-mid-e, a snail. Gearr-ao-guiro, a quail. Ull-cab-ċan, an owl. Carg-an-breac,, a lamprey. Cab-aird-e, cabbages. Grian-ruir-e, blackberries. Seam-róz-a, a sorrel. Wear-oán-aco, rashness. Ceann-dán-, head-strong. Cin-ear-nać, iortuitous. Cror-ant-4, peevish. Djog-alt-ać, vindictive. Dár-act-ać, bold. Doj-véan-ca, difficult. Fir-in-eac, true. Fon-oo-ać, jeering. léir-reaso-a, considerate. Wujn-in-eac, confident. Tuac-all-aċ, rustic.

leas-at-air, a step father. lear-ing-ean, a step daughter. Cuid-eaco-a, a company. Bean-ósd-a, a landlady. Fejó-lim-e, Felis. Part-al-an, Bartholomew. W401-leac-luinn, Loughlin. Bar-und-act, a barony. Ceill-man-cain, Wicklow. Ceao-ar-lac, Carlow. loc-garm-an, Wexford. Bail-eau-cliat, Dublin. Port-láirg-e, Waterford. Waig-iso-ir, a master. Waig-iso-reas, a mistress. Jom-air-e, a ridge. Cajb-10-11, a chapter. Soċ-raid-e, a burial. Ceap-air-e, a buttercake. Saiz-17T-eoir, a soldier. Buñ-air-e, a foot-man. Cur-113-in, a can. Ur-plug-amy, to vomit. Woċ-ug-40, feeling. Sealb-uj-40, possession. Gniot-ar-a, actions. Toil-ean-uil, wilful.

FAMILIAR WORDS OF FOUR SYLLABLES.

Tlačt-corr-ug-aó, an earthquake.
Uo-fuat-nair-éact, abomination
Ain-thear-ar-óa, intemperate.
Airo-int-in-eac, high minded
Us-arr-ug-aó, difference.
Ut-ruig-ug-40, second proof.
Bliao-an-an-uil, yearly.
Bun-uo-ar-ać, authentic.
Cait-reim-juz-40, to triumph.
Com-e15-113-1m, I force.
Coir-neart-uig-te, confirmed.
Coti-cruiñ-uj-40, congregation.
Com-gáird-úið-40, to congratulate.

B

Duib-eag-an-010, depths.
eif-eact-an-uil, eflectual.
1o-ir-teang-coir, an interpreter.
Sear-bfož-and-uió, a servant.
Faid-e4d-oir-eact, prophecy.
in-theód-on-aċ, internal.
Jom-40-113-im, I multiply.
Jom-air3-10-eaco, decency.
Com-neart-uj-40, confirmation.
Wi-rjağ-alt-a, unruly.
Wóir-mean-am-nac. magnanimous.
Near-baog-al-aċ, secure.
Nean-tab-act-ac, unprofitable. (11)

ETYMOLOGY.

ARTICLE.

SINGULAR.
Mas. Fem.

The Irish language has only one article, corresponding to the definite article in English ; viz.,

PLURAL.

Mas. and Fem. Nom. An an, the.

Nom. Na, the. Gen. An na, of the.

Gen. Na, of the. Dat. Don don, to the. Dat. Dona, to the. Acc. An an, the.

Acc. Na, the. Voc.

Voc. (leir-an, with the.

(leir na, with the. ABL. ón, from the.

ABL.

o na, from the. 4 an, on the.

4 D4, on the. anns an, in the.

(añr na, in the. (15) NOUN.

GENERAL RULES.

GENDER.

Names of men and males, are masculine; as, Uoð Hugh ; laoc an hero; éac, an horse.

Diminutives in an, en sn, en derivatives aide, ajó, aire, eoir, ac, or; and abstract substantives in as, and eas are commonly masculine; as, cnocán, an hillock; tineas, sickness; rionnać. a fox.

Names of women and females, are feminine; as, Waire, Mary; riur, sister.

Names of countries and rivers ; diminutives in óg and eóg; and abstract substantives except those in as and eas, are feminine; as, Erin Ireland ; zile whiteness; ouileóz, a little leaf. (16)

CASE.

The nominative and accusative are always alike in form; and only distinguished by their connexion with some other words in the sentence.

DECLENSION.

The dative and ablative are always alike in form, and only distinguished by the article, or prepositions prefixed to them : iu the plural, they always end in 16,

The nominative and vocative feminine are always alike.
The genitive and vocative masculine are always alike. (17)

(18) The first declension. Masculines. Nouns of the first declension have the genitive and vocative singular, and the nominative plural alike.

The inflexion of the genitive is formed by adding a small vowel to the broad one, in the termination of the nominative; or, by changing the broad vowel or diphthong of the nominative into a

small one; as,

SINGULAR.

PLURAL.

Nom. Ball a spot.

Nom, Bojll, spots. Gen. Baill, of a spot.

Gen. Ball, of spots. Dat. Do ball, to a spot.

DAT. Do Bhallab, to spots. Acc. Ball, a spot.

Acc. Baill, spots. Voc. A baill, o spot.

Voc. A balla, o spots. ABL. le ball, with a sput. ABL. Le ballab, with spots.

IN THIS MANNER DECLINE, Bon, a sole.

Sop, a wisp. Coñ, a man's name.

Slad. a robbery. Foñ, a tune.

Orc, a young pig. Dall, a blind man.

Torc, a wild boar. Corp, a body.

Port, a tune. Torp, a sod.

Gort, a garden. Corc, a proper name.

Bolz, a belly. C40, a cat.

Colg, a sword. Sac, a sack.

Folt, hair of the head. Stoc, a trumpet.

Béul, a mouth. Broc, a badger.

Széul, a story, pl. rgéil, and Boc, a he goat.

rgéula, and rgéultaig. Cnoc, a hill.

féur, grass. Coll, hazel.

Méur, a finger, pl. méir, and Poll, a pit.

méara. Corñ, a goblet.

ean, a bird, pl. éjn and éanlaig. Dorñ, a fist,

léan, distress. Cran, a tree.

Uan, a lamb. Ran, a division.

Cuan, a harbour, pl. cuain and Job, a bill.

Cuandag

« AnteriorContinua »