Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

VIII.-BRJAN GABHA.

Ca mbian Brian gaba na ċoiijnajġ ?

Ta re a brogus do while uait. Tiondaiż air láṁ ¿li, ag an tig ud is foigre duit: agus té sios a bożairín beag.

Hiñsead damsa gur ag coṁrac na mbożar a bi a żeać. Ís añ ata an ċearta; aċd bi mise ag an ċęrta anois agus nil se añ. D'fiafraiż me ag tiż na croise, oir saoil me go mfeidir leis a beiò fajail a diurna air maidin, agus ni raib se an sin a`niu; aċd ta fios agam go raib se mall go leor aréir añ.

Agur ca bfuil a żeaċ fein, a deir tu ?

Nil deaċ na fearaiñ aige; aċd a dtiż a bainċliabna a bjan se na coṁnaid. Raċa tu sios an botairín beag ud, m4 dubairt me leat roiije, go dtig tu ćum ata : dearc añsin air do laiṁ deis, agus żęba tu casán, le taob clad sen abaill goirt, lán dreasóg agus fiażaille.

Mar raċas tu siar, a’gcois na h’áimne, faod sgaż na gcrañ, cife tu roṁad, sean tiż mór, fada, faoi droċ dion; agus eignean glas, a fas go barr da biñ.

Is doig liom go bfuiże tu Brian gaba na lęba, air maidin. Nil fios agam go de is fearr daṁsa a deanaṁ.

Togar daṁ go bfuil do capul bacaċ.

Da bfuigin áit a gcuiriñ a steaċ é ; agus buaċal a raċfad a gcuiñe an żaban.

Gheaba tu stabla, aig na ceiżre bealaiż.

Aċd is fearr daṁ féin a dol leat; oir is doiliġ an fear sin a dusgad, 'no a čur a gcioñ oibre air maidin.

Ma tig tu liom, beid me bujdeaċ duit.

Beid me lead gan ijoill.

Deanam, anois.

An bfuil bean ag an żaba so?

An & Brian Go deiiin ata bean, agus triur garlaċ aige, fan deallaċ, ag an baintreabuig boċt sin rior. Rit se air siubal le girseaċ beag, naċ raib os cioñ cúig mbliadain déag, ingean na ni:a sin.

An bfuil si brad na baintreabaiż ?
Ta se naoi mbliadna o déag a fear.

VIII.-BRYAN THE BLACKSMITH.

Where does Bryan the Blacksmith live?

It is nearly a mile off. Turn to the left hand, at the next house, and go down the little lane.

I was told that his house was at the cross roads.

His shop is there; but I was in his shop just now, and he is not in it. I enquired at the cross house, for I thought that he might be getting his drop in the morning, and he had not been there to-day; but I know that he was late enough there last night.

And where is his own house, say you?

He has neither house nor land, but lives in the house of his mother-in-law. You will go down that little lane, as I told you before, till you come to the ford; look then on your right hand, and you will find a path along-side the hedge of an old orchard full of briars and weeds.

As you go over, by the river's side, under the shade of the trees, you will see before you a great long old house with bad thatch, and green ivy growing to the tops of the two gables. I imagine you will find Bryan in bed this morning.

I know not what I had best do.

Your borse seems to be lame.

Could I find some place to put him into, and a boy to go for the smith.

You will find a stable at the four roads.

But I had better go with you, for it is hard to awaken that fellow, or set him to work in the morning.

If you come with me I shall be obliged to you.

I will be with you immediately.

Let us go now.

Has this smith a wife?

Is it Bryan? Indeed he has a wife and three children about the hearth, with that poor widow below there. He ran away with a little girl not more than fifteen years old, the daughter of that woman.

Has she been long a widow ?

It is nine years since her husband died.

Agus ba duine daonda, deiżbeasać esean ; mór measamuil amuiż, s'ambaile.

An raib morán fearaiñ, no maoin aige ?

Bhi fearañ saor, agus saidbreas go leor aige. Is cuimin liomsa tiġearna na h’aitese míle ponta d'faġail air jasaċt uad. Dar ndoiż go dtug se cúig céad ponta, do ¿rod, leis an inžín ba sine.

An bfuil tu derbta go dtug se an uirid sin ?

Dearbta? Ta me lán dearbża go bfuair a Boulteraċ cúig céad uad, ma bi se na muinín.

Cja he an Boulterać ?

Caiptin Boulter. Naċ zcuala tu iomrad air an duine uasal a d'fogair čoṁraċ air a Chroṁ †úileaċ ?

Ni cumnęć liom go gcuala me arjaṁ jomrad air ċeaċtar

4c4.

Ir doig lion go gcuala tu fan loing da ngoirti an Boulter, a caillead fa ċuanta;b ċuan na mara, ag teaċt o port na ngall.

Ca raib a triall ?

Triall go Doire.

Naċ fada sin o soin ?

Saoilim go bfuil se tri bliadna déag, ag][teaċt na feil Miċaele.

Is cumain liom é, go dearbża, is ċeart mait agam air, oir do bi eamrad agaṁ fein iñti.

Bhi, a deir tu? Dar m'fíríñe masead ba le Caiptin Boulter an sgiub sin.

Is iongad liom sin; oir ċoñairċ mise an caiptín agus togar daṁ gur Preston a bi air.

Ta tu ceart go leor; oir dob é Preston an caiptín loingsioraċt; aċd ba le Boulter an seilb dilis; oir bi se féin sna hIndia soir, an uair a brisead í.

Aċd go de seol an caiptín a bealaċsa, ag iarraid mna ? Ni an so a ċás se uimti, aċd a mBaile-at-cljat, ait a raib si ar sgoil. Ba cailín geanaṁuil í, agus tug Boulter taitneaṁ di.

Añdiaiż brisead na luinge pós se í; a nead ?

A timcholl tri raide na diaiż; fa lužnosa mo doiż; 111 raib se a bfad a ñeiriñ, deis a teaċt ón India, anuair porad é.

Car sloiñead a&air a ṁna ?

Do clain Charta. Seamus mór Mhac Carta, duine breaż, maiseaċ, urrunta go deiṁin. Thainic se añ mo

And he was a humane, moral nan, much respected abroad and at home.

Had he much land or substance?

He had cheap land and wealth enough. I remember the landlord of this country to borrow a thousand pounds from him. I am convinced that he gave five hundred pounds as a portion with his eldest daughter.

Are you sure that he gave so much?

Sure? I am full sure that Boulter got five hundred from him, if not more.

Who is Boulter ?

Captain Boulter. Did you never hear of the gentleman that challenged Cromwell to fight a duel ?

I do not recollect that I ever heard of either of them.

I suppose you have heard of the ship called the Boulter, that was lost on the coast of Connemara, coming from Portugal.

[blocks in formation]

I think it is thirteen years at next Michaelmas.

I remember it indeed, and a good right I have, for I had goods myself in her.

You had, you say? Upon my truth then, Boulter was the captain of that ship.

I think that strange, for I saw the captain, and I think his name was Preston.

You are right enough; for Preston was the sailing captain, but the ship belonged to Boulter; for he himself was in the East Indies when she was wrecked.

But what sent the captain this way, seeking a wife?

It was not here that he met her, but in Dublin, where she was at school. She was a handsome girl, and Boulter fell in love with her.

After the shipwreck he married her, was it not?

About three quarters after it; about Lammas I think; he was not long in Ireland, after coming from India, when he was married.

Of what family was his wife's father.

Of the M'Carthys. Big James M'Carthy, a brave, clever, genteel man indeed. He came into my memory as soon as

ċuiṁne, com luat is ċoñairc me do żoirt, agus dò gnuis, ag teaċt ċum an doruis air maidin; oir nil tu neaṁċosmuil leis.

Bhi doiġ mais air, a deir tu ?

Is air a bi slið ṁait airgid a deanaṁ. Ba leis an muileañ ud, a čoñairc tu, a gcois a loċa, ag teaċt duit. Bhi deaċṁad na paraiste aige; agus ba glacadoir ciosa é don bigearna bi aguiñ anallod.

An raib cios air biò air féin ?

Bhi se faoid ċáil ċiosa, fa dalaṁ na croise. Ma da, bi cios boñtaiste ag teaċt asteaċ ċuige.

Bhi da céad acra añso aig aòair na baintreabuig air leit ¿róin an acair; is leags air fead fasad feur uajżne. An raib sin a seilb aig Mac Carta ?

Fuair se sin uile do ¿rod, le na mnaoi; agus bi aca go dti ahuraiz, gur b'eigin a diol.

Naċ raib seilb aige fein leit muiż de sin ?

Dar ndoiż go raib Baile an loċa uile aige, agus ag a siñserib roime; aċd go bfuil se faoi riorgaig anois, le seaċT mbliadna.

Raib clañ mac aca ?

Ta dis njac beo. An fear is sine bi se a bfad a Bpairis ag stuidear liaiĝis ; dfág se sin, deić mbliadna o soin, agus čuaid se zo hindia; agus clujnim naċ bfuil aon bliadain o soin naċar solátar se míle ponta. Ta dúil na mbaile leis air a bliadainse, go ndiola se na fiaċa.

Ca bfuil an mac eile ?

'Se rin Seamus óg. Nil ogánaċ, sa rañ Eorpa, is flaiċaṁla croide, na an fear sin, da mbiad acfuiñ aige. Fuair se áit fir-ionaid, san arm, anuraid. Nil se fad, o bian caiptín is e féin añ so.

Bhfuil doiġ wait air an ċaptín anois ?

Deir siad go bfuil se lán sajdbreis ; daindeóin gaċ caile tainic air.

Ca mbioñ se na ċoṁnaiż ?

A mBaile-at-cliat; é fein agus a bean, inżean an baintreabuig se.

A dtig sí air cuairt ċum na matara ?

Thig sí anois, air uairib; bi sí bfada nać labrad sí le na matair, cioñ dtug sí ait, no oideaċt do Bhrian, no da bęn.

A bfuair Brian gaba moran spré le na mnaoi ?

erean croo! B'fearr leo a croċad san am rin. Nj

« AnteriorContinua »