Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

VIII.-BRJAN GABHA.

Ca mbian Brian gaba na ċoiijnaiġ ?

Ta se a brogur dó mile uait. Tiondaiż air láṁ ¿li, ag an tig ud is foigse duit: agus té sios a bożairín beag.

Hiñsead damsa gur ag coṁrac na mbożar a bi a żeaċ. Is añ ata an ċearta; aċd bi mise ag an ċęrta anois agus nil se añ. D'fiafraiż me ag tiż na croise, oir saoil me go mfeidir leis á beiò fajail a diurna air maidin, agus ni raib se an sin a `niu; aċd ta fios agam go raib se mall go leor aréir añ.

Águr ca bfuil a deaċ fein, a deir tu ?

Nil teaċ na fearaiñ aige; aċd a dtiż a bainċliabna a bjan se na comnaid. Raċa tu sios an botairín beag ud, M4 dubairt me leat roime, go dtig tu ċum a&a : dearc añsin air do laiṁ deis, agus żęba tu casán, le taob clad sen abaill goirt, lán dreasóg agus fiaġaille.

Mar raċas tu siar, a'gcois na h’áiṁne, faod sgaż na gcrañ, cife tu roṁad, sean tiż mór, fada, faoi droċ dion; agus eignean glas, a fas go barr da biñ.

Ir dog liom go bruize tu Brian gaba na lęba, air maidin.
Nil fios agam go de is fearr daṁsa a deanaṁ.
Togar daṁ go bfuil do capul bacaċ.

Da bfuiġin áit a gcuiriñ a steaċ é ; agus buaċal a raċfad a gcuiñe an żaban.

Gheaba tu stabla, aig na ceiżre bealaiż.

Aċd is feam daṁ féin a dol leat; oir is doilig an fear sin a Dusgad,'no a ċur a gcioñ oibre air maidin.

Ma Tig tu liom, beid me buideaċ duit.

Beid me leat gan ijoill.

Deanam, anois.

An bfuil bean ag an żaba so?

An é Brian? Go deiijin ata bean, agus triur garlaċ aige, fan teallaċ, ag an baintreabuiż boċt sin sios. Rit se air siubal le girseać beag, naċ raib os cioñ cúig mbliadain déag, inżean na ni:;a sin.

An bruil si brad na baintreabaig?
Ta se naoi mbliadna o déag a fear.

VIII.-BRYAN THE BLACKSMITH.

Where does Bryan the Blacksmith live?

It is nearly a mile off. Turn to the left hand, at the next house, and go down the little lane.

I was told that his house was at the cross roads.

His shop is there; but I was in his shop just now, and he is not in it. I enquired at the cross house, for I thought that he might be getting his drop in the morning, and he had not been there to-day; but I know that he was late enough there last night.

And where is his own house, say you ?

He has neither house nor land, but lives in the house of his mother-in-law. You will go down that little lane, as I told you before, till you come to the ford; look then on your right hand, and you will find a path along-side the hedge of an old orchard full of briars and weeds.

As you go over, by the river's side, under the shade of the trees, you will see before you a great long old house with bad thatch, and green ivy growing to the tops of the two gables.

I imagine you will find Bryan in bed this morning.
I know not what I had best do.

Your borse seems to be lame.

Could I find some place to put him into, and a boy to go for the smith.

You will find a stable at the four roads.

But I had better go with you, for it is hard to awaken that fellow, or set him to work in the morning.

If you come with me I shall be obliged to you.

I will be with you immediately.

Let us go now.

Has this smith a wife?

Is it Bryan? Indeed he has a wife and three children about the hearth, with that poor widow below there. He ran away with a little girl not more than fifteen years old, the daughter of that woman.

Has she been long a widow ?

It is nine years since her husband died.

Agus ba duine daonda, deišbeasać esean ; mór measaṁuil amuiż, s'ambaile.

An raib morán fearaiñ, no maoin aige ?

Bhi fearañ saor, agus saidbreas go leor aige. Is cuimin liomsa tiġearna na h’aitese míle ponta d'faġail air jasaċt uad. Dar ndoiż go dtug se cúig céad ponta, do ċrod, leis an ingin ba sine.

An bfuil tu derbta go dtug se an uirid sin ?

Dearbta? Ta me lán dearbża go bfuair a Boulterać cúig céad uad, ma bi se na muinín.

Cja he an Boulterać ?

Caiptin Boulter. Naċ zcuala tu iomrad air an duine uasal a d'fogair ċoṁraċ air a Chroṁ †úileaċ ?

Ni cuiṁnęć liom go gcualá me arjaṁ iomrad air ċeaċtar

4C4.

Is doig liom go gcuala tu fan loing da ngoirti an Boulter, a caillead fa ċuantajb ċuan na mara, ag teaċt o port na ngall.

Ca raib a triall ?

Triall go Doire.

Nac fada sin o soin ?

Saoilim go bfuil se tri bliadna déag, agi{teaċt na feil Micaele.

Is cumain liom é, go dearbta, is ċeart mai& agam air, oir do bi earrad agam fein iñti.

Bhi, a deir tu? Dar m'fíriñe masead ba le Caiptin Boulter an sgiub sin.

Is iongad liom sin; oir coñairċ mise an caiptín agus togar daṁ gur Preston a bi air.

Ta tu ceart go leor; oir dob é Preston an caiptin loingsioraċt; aċd ba le Boulter an seilb dílir; oir bi se féin sna hindia soir, an uair a briseað í.

Aċd go de feol an caiptín a bealaċsa, ag iamaid mna ? Ni an so a ċás se uimti, aċd a mBaile-at-cljaż, ait a raib si ar sgoil. Ba cailín geanaṁuil í, agus ¿ug Boulter taitneaṁ di.

Añdiaiż brisead na luinge pós se í; a nead ?

A dtimcioll tri raite na diaiż ; fa lużnosa mo doiż ; ni raib se abfad a ñeiriñ, deis a teaċt ón India, anuair porad é.

Car floiñead aòair a ṁna ?

Do claiñ Charta. Seamus mór Mhac Carta, duine breaż, maiseaċ, urrunta go deimin. Thainic se añ mo

And he was a humane, moral nan, much respected abroad

and at home.

Had he much land or substance?

He had cheap land and wealth enough. I remember the landlord of this country to borrow a thousand pounds from him. I am convinced that he gave five hundred pounds as a portion with his eldest daughter.

Are you sure that he gave so much?

I am full sure that Boulter got five hundred from him, if not more.

Sure

Who is Boulter ?

Captain Boulter. Did you never hear of the gentleman that challenged Cromwell to fight a duel "

I do not recollect that I ever heard of either of them.

I suppose you have heard of the ship called the Boulter, that was lost on the coast of Connemara, coming from Portugal.

For what place was she bound?

For Derry.

Is not that long since?

I think it is thirteen years at next Michaelmas.

I remember it indeed, and a good right I have, for I had goods myself in her.

You had, you say? captain of that ship.

Upon my truth then, Boulter was the

I think that strange, for I saw the captain, and I think his name was Preston.

You are right enough; for Preston was the sailing captain, but the ship belonged to Boulter; for he himself was in the East Indies when she was wrecked.

But what sent the captain this way, seeking a wife?

It was not here that he met her, but in Dublin, where she was at school. She was a handsome girl, and Boulter fell in love with her.

After the shipwreck he married her, was it not?

About three quarters after it; about Lammas I think; he was not long in Ireland, after coming from India, when he was married.

Of what family was his wife's father.

Of the M'Carthys. Big James M'Carthy, a brave, clever, genteel man indeed. He came into my memory as soon as

ċuimne, com luat is ċoñairc me do żoirt, agus do żnuis, ag teaċt ċum an doruis air maidin; oir nil du neaṁċosmuil leis.

Bhi doiż ṁait air, a deir tu ?

Is air a bi sliÿ iait airgid a deanaṁ. Ba leis an muileañ ud, a coñairc tu, a gcois a loċa, ag teaċt duit. Bhi deaċṁad na paraiste aige; agus ba glacadoir ciosa é don tizearna bi aguiñ anallod.

An raib cios air biò air féin ?

Bhi se faoid ċáil ċiosa, fa talaṁ na croise. Ma ta, bi cios boñtaiste ag teaċt asteaċ ċuige.

Bhi da céad acra añso aig aòair na baintreabuiż air leit ¿róin an acair; is leags air fead fasad feur uaiòne. An raib sin a seilb aig Mac Carta ?

Fuair se sin uile do črod, le na inaoi; agus bi aca go dti anuraiż, gur b’eigin a diol.

Nač raib seilb aige fein leit muiż de sin ?

Dar ndoiż go raib Baile an loċa uile aige, agus ag a siñserib roime; acd go bfuil se faoi morgaig anois, le seaĊT mbliadna.

Raib clañ mac aca ?

Ta dís mac beo. An fear is sine bi se a bfad a Bpairis ag stuidear liaiĝis ; dfág se sin, deić mbliadna o soin, agus cuajo se zo hindia; agus cluinim naċ bfuil aon bliadain o soin načar solátar se míle ponta. Ta dúil na mbaile leir air a bliadainse, go ndiola se na fjaċa.

Ca bfuil an mac eile ?

'Se sin Seamus óg. Nil ogánaċ, sa rañ Eorpa, is flaitaṁla croide, na an fear sin, da mbiad acfuiñ aige. Fuair se áit fir-ionaid, san arm, anuraid. Nil se fad, o bian caiptín is e féin añ so.

Bhfuil doiġ ṁjait air an ċaptín anois ?

Deir siad go bfuil se lán saidbreis ; daindeóin gaċ caile tainic air.

Ca mbioñ se na ċoṁnaiż ?

A mBaile-at-cliat; é fein agus a bean, inżean an baintreabuig se.

A dtig sí air cuairt ċum na matara ?

Thig sí anois, air uairib; bi sí bfada nać labrad sí le na matair, cioñ dtug sí ait, no oideaċt do Bhrian, no da ben.

A bfuair Brian gaba moran spré le na mnaoi ?
erean croo! B'fearr leo a croċad san am rin. Ni

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »