Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

that he married him again to another woman, who was since dead; aud whatsoever woman she was, who said that she was Joyce's wife, ought not to be believed.”

When Father Bryan received this letter, he advised Mary to remain as she was.

Notwithstanding this, Joyce went to the priest who married him to Mary, in the place where she was born and bred. This was thirty miles from the place where they lived. He told this priest that Mary Rourke had left him about two years before; ihat he sought for her until he found her married to another man in the county Down; and that the priest of that parish would not allow him to get her, unless he got a testimony, under his hand, that she was his wife. He said not word of Mary's death, nor did that priest know anything of it ; for Mary's friends were dead before she was married, and she was not much mentioned in that place.

This priest sent a letter by him to the Bishop of Down," that he had married a girl called Mary Rourke, of honest kindred, in his own parish to a decent young man, called John Joyce, who lived near Knock Magha ; that he was informed she had left him, and was now living as wife to another man, beside Downpatrick; and that she ought to be sent home with him."

A witness was sent with him, by the priest, who saw them married, to prove the identity of the woman; and he swore that she was the same woman who now lived with Thady Hughes.

The bishop ordered them all to appear before him at the chapter that the case might be investigated. All the clergy blamed Father Bryan, because he married Thady to the wife of another man; and would not allow her to go with him, after having received evidence that she was his wife. And it was their opivion that both he and Thady should be excommunicated, unless Mary were sent away.

Gentlemen," said Father Bryan," do not condemn me until you hear the end of the business. Let Joyce be sworn.”

Joyce swore that he was married twice—that he got his first wife at Balygort—that she lived with him one year, besides Knock Magha— that she then left him, he knew not with whom

- he was at home himself—did not see her depart—she was not healthy after childbirth--he got his second wife in that place

bean san áit rin - řaoil re gur éug an cead bean-jaoil an ragart é, d'éug an dara bean.

Anoir, a vadine uaisle,” arra an catair Brian, “ro litir a Fuar mire, faoi lainn fagairt paraiste an oSeo1515, 4 oearbuigear gur éug 4 cead bean-30 bfaca se féin marb 1-'r go raib re 4g a tóman-gur pór re an Seoigęć, na vjang rin, le callin eile ran áit;—'r gur éug rise for o roin. Feucajó anoir, go riñe me mo joċjollan firiñe Fagal amac.'

D'eiriz imrearan idir an čleir uime ; dubairt cuid aca “ gurb’ í be an tSeoigi; í, gan čuntabairt, o fuarar 4 dearbad o řagairo Ghoirt, agus mjoña an for a bi latair, ag an posao.”

Dubart oream eile, “nać rajb rin dearbia 30 rego; oir an fear tug an moña, go bfaca se 'g a posao j, go rajt re Fiarrúileac, lag-raóarcac; agus go mfejdir leis, a beje meallta."

Wasead," arsa fear aca, "teigęo rise go Coñacta, FA véin fazairo Ghoirt, go bfjorfaó resean mas í an bean céadna a pór ré.

“Ni heao,” arra duine eile, "aċd teisęó ri fa vein an Tragairt eile ag cnoc Waja, go bfiorao serean, mar í an bean céaonara a d'eug faoi a cúram.”

Togao gaire na cuideaċta anažajo an fir rin: joñar go otainic an cúir a beic na aöbar grin na mearg. Fa veiread, anuair do coñairc Taig o haos, nac raib riad air di rejötig veanar, no deirió cur leir, d'am re ceao Labairt leis an easboc.

Thiarna Carbuic," 4 resean,“ a gcreideas tusa gur Tugao an beans4 air fjubal, leis na rigeoguib ?"

Ni creidimre a lejtid, go deinın,” arra an téarboc. “O ! Mairead beanaco De go raib agad, fan rgeul rin; oir bejó Waire ni Ruairc agam ra go read.”

Coñar rin," arran teasboc," ma drutaigtear gnr póraoí leis an tSeoigeac poriadra ?"

Cuma rin,” arra Thaig; dar ndoij na gcrirfeara dfiacrjb rimte, a bejc na riinaoj aige, déir a báir.”

Do maooajó an cliar rile a gcion gaire, indjaig compaio Thajóg; agrs orbairt cac “ grr maić a orbairt reē; agrr grr b’aige bi an crid do b'feam ran conrpojd."

Ba deacair don easboc a ngiorc, 'ra meagair a corg no brejt a cabairt; 4ċo go dorg re corairle do Thaoz, 'r

[ocr errors]

thought that his first wife was dead-his second wife died.

“Now, Gentlemen," said Father Bryan, “ here is a letter which I received, under the hand of Joyce's parish priest, who asserts that his first wife died—that he himself saw her deadwas at the funeral—that he married Joyce afterwards to another girl in the place, and that she also was since dead. You see now that I endeavoured to discover the truth."

« that

A contest arose between the clergy on this; some said, she was Joyce's wife undoubtedly, since the assertion of it was obtained from the priest of Gort, and the oath of the man who was present at the marriage.

Others said, “ that was not yet certain, for the man who swore that he saw her married, was squint-eyed and dim-sighted, and that he might be mistaken.”

“Well,” said some, “let her go to Connaught to the priest of Gort, that he may know if she is the same woman whom he married.”

“ Not so,” said the others, “ but let her go to the other priest, at Knock Magha, that he may know if she is the same woman who died under his care.”

The laugh of the assembly was excited against the latter, so that the business produced considerable mirth among them. At length, when Thady Hughes saw that they were not about to decide or terminate the affair, he asked leave to speak to the bishop.

"My Lord Bishop," said he,“ do you believe that this wopian was carried away by the fairies ?”

“ Indeed I believe no such thing," said the bishop.

“ Oh! God bless you for saying so, for I shall keep Mary Rourke still.”

“ How can that be," said the bishop, “ if it be proved that she was married to Joyce before you

pos “No matter for that,” said Thady, “ surely she is under no obligation to be his wife after her death.”

The clergy all burst into laughter after Thady's speech, and said unanimously," that he spoke well, and that he had the best part of the cause.

With difficulty the bishop restrained their mirth and laughter; he then advised Thady and Mary to go, with the other two men,

N

[ocr errors]

do Whaire “ 4 oul, leis an dir eile, go Coñacta, latair an da fagairt, no go bfrigidis amać fjor na firine.'

“ U triat;” arsa Taiz, “nil mire a ngeall air a vol leir a tSeoigeac; aco, mar í do toilre, teige resean na baile, agry racfriñre féin agrs Waire, agcion reactiain eile, fa vein pagairt cnoic Waja; agry ma crrcaigean an Seoigeac an rin gur b'í ro a bean, d'ar ndo15 nać réanfad an drine rasal un an litir a crir re faoi na lain, gur érg ri."

Toco, 4 órine gan ceill," 4 orbgt an tesbog, "imtis uaim, ni heisciom lead nior Faide.”

la air na marać, cuir maire a hearraó imirce uile air a muin; air ti vol go Connaċta; agus 'r é an rejotea' a riñe na comarrain eatona, na coirre a bejt araon forgailte, 4 Seoigeac seasam amuig, reaco gcoirceim ó oorus na rráide, Taog beic na reasam ra ngaroa, reaco gcoirceim on dorus cúil, agus isi a rağan a leanrhuint, 's bejú aige o rin amac.

Bhi an leanb na codlao ra gcliabán; 61 Waire go direac Triall, go ndeačajo si fa véin a leinib, cum plán fagbail aige, agus go dtug ti póg do, agus fil si deor. D'imiig ri uno añ yn, no go raib Ti 4 otaqib amuig oon tairseac, go gcuala ti rgread an leinib na diaj; Fillear Waire air ais, agus d'fan ri gan rhairg, gan buajóread o riy amać aige Taog o 1400, 50 bár.

D. u. Ir taitneatijać, greannar an rgeul rin 4 d'airis tu dúin, a maigistir Whic Gaban; aċo a cuala tu gur créid an čléir mjoña an fir rin, go bfaca re an beau céadna rin 'ga póraó?

Wac 5. Niar creid an tatair Brian é, 50 hairid; oir, 43 cur at-ceiro air an óglac, d'aidmead re, "nac b faca re ariani í, rome an ojoce póraó í; 400 50 razbre dearbta grrb’s bi an, oir d'aidmead ti co féin, a reir gurab í an bean céadna 1."

D'fjafraig an tatair Brian, “ a gcuala re riani, go raib an Seoigeac ruijnig le mnaoi air bjó eile, fan áit yin" Dubairt, “ go gcualajó go raib pe suigriš le cailin faċill Tartain-nać bfaca rerean arjan í, aċd go raib re demi naċar pór re iti ;-gur imtiś ti as an aid hin, agus go raib 140 ga rad go m'feidir go raib ri tomać, oir nor till air arjan,"

Dubgt an tath Brian, “gurb'í an cailin fin, o ċill Tartain, a tainic cum Tarz o haod; agus gur cum si an rzeul iin, a folač a náire.”

Uco do faoil Taöz, a zcornuig, agus go leór eile, gurb í bj póro4 aig an Seoigeac agus go rajb añ rna bruignib.

to Connaught, before the two priests, that the truth might be ascertained.

My Lord,” said Thady, “I do not wish to go with Joyce ; but if it please you, let him go home, and I will go with Mary, after a week, to the priest of Knock Magha; and if Joyce then proves that she is his wife, I hope that gentleman will not deny his own letter, that she is dead."

“Silence, you foolish man,” said the bishop : “ go from me, I will hear you no longer.”

Next day Mary took her travelling apparel on her back, in order to go to Connaught: and their neighbours made this arrangement between them, that both the doors of the house should be set open, that Joyce should stand without, seven steps from the street door, and Thady in the garden, seven steps from the back-door, that she should take her choice, and abide by it thenceforward.

The child was sleeping in the cradle; and as Mary was about to depart, she went to the child to take leave of it, and shed a tear. She went then, until she was without the door, when she heard the child cry after her : presently she returned,

and mained, without murmuring or uneasiness, with Thady Hughes, till her death.

re

G.-Mr. Smyth that is a pleasant and entertaining story that you have told us.

But did you hear whether the clergy believed ihe oath of the man, that he saw the same woman married ?

S-I am convinced that Father Bryan did not believe it; for in cross-examining the young man, he confessed. “ that he never saw her before the night on which she was married ; but he was certain it was she, as she acknowledged to him the preceding evening, that she was the same woman.'

Father Bryan asked, “ if he had ever heard that Joyce had courted any other woman about that place ?" He replied, “ that he had heard that Joyce courted a girl ac Kiltartan-had never seen her himself, but was certain he was not married to her —that she had left that place, and it was said that she was probably pregnant, for she never returned again.”

Father Bryan asserted," that this was the girl from Kiltartan who came to Thady Hughes; and that she had invented that story to hide her shame.”

However, Thady and many others always thought that she had been married to Joyce, and ihat she was in the fairy castles. (18.)

« AnteriorContinua »