Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

The following abbreviations are commonly used in printed books-viz:

:

bh, ch, oh, fh, gh, mh, ph, sh, th, tt,

b

ċ

* 3 m

p

4

ar,

1

agur,

Many other contractions have been introduced, in different books, but those that are inserted here are the most usual, and the rest may be found in the plates of contractions at the end of the book.

4 ę air, ea,

Ť

cht,

Y

น),

ñ nn,

The following sentences will furnish an exercise, in reading the Irish character.

SEANRAITE, AN TREAS CAIBIDIL.

1. A mic, na dearmaid mo dliġead: aċd coiṁeadad do eroide m'aiteanta.

2. Oir do bearaid siad ċugad fad leażead, agus saogal fada, agus sioċċain.

3. Na treigead trocaire agus fíriñe tu ; ceangail fa’d brażaid iad, air ¿lár do ¿roide.

4. Mar sin do żeaba tu fabar, agus tuigse ṁait a radarc De agus duine.

5. Cuir do doiġ a nDia re do uile ċroide, agus na bi Taoib re do tuigse féin.

6. Añ došliÿtib uile adṁúiż eision, agus do deana se do *ligte díreaċ.

7. Na bi glic añ do †ŕilib fem; biod eagla Dé ort, agus seaċain an tolc.

8. Biaid sin na sláinte dod imliñ, agus na smior dod ¿ηamb.

9. Onóruiż an Tiġearna le do ṁaoin, agus le primidil huile biriz.

10. Mar sin ljonfuiżear do sgioból le saidbrios, agus brisfid do cantaoiriże amaċ le fjon nuad.

11. A mic na tarcuisniż smaċtużad an Tiżearna; agus na bi cuirte da ċeartużad.

12. Oir an de ġraduiġios an Tiżearna, smaċtuigid se é, aṁjuil smaċtuiżios abair an mac jona mbi a dŕil.

13. Is sona an de do żeib eagna; agus an duine do żeib Tuigre.

14. Oir is fearr a ceañuiżeaċt na ceañuiżęċt 4gid, agus a sočar ná ór glan.

15. Is mórluaiż go mór i náid na cloċa uaisle; agus na huile neite ir aoibiñ leat, ni coiṁméas ria jad.

16. Ataid Fad laete añ a deasláiṁ, agus añ a lajtij ċlé saidbrios agus onóir.

17. Ir rligte rólais a sliżte, agus is sioċċáin a casáin izle

18. Is crañ beata í don drúing, glacas greim di, agus is sona gaċ aon da bfostoiġion í.

19. Do syġid an Tiżearna an dalaṁ le na żliocas, le tuigse do daingnid se na flaiteaṁnus.

20. Le na eolur bristear amaċ na nagein, agus silid na neul an drúċt anuas.

PROVERBS-CHAP. III.

1. My son, forget not my law; but let thine heart keep my

commandments.

2. For length of days, and long life, and peace shall they add to thee.

3. Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart.

4. So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding.

6. In all thy ways acknowledge him; and he shall direct thy paths.

7. Be not wise in thine own eyes; fear the Lord, and depart from evil.

8. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

9. Honour the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase.

10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction.

12. For whom the Lord loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth.

13. Happy is the man that findeth wisdom; and the man that getteth understanding.

14. For the merchandize of it is better than the merchandize of silver, and the gain thereof than fine gold.

15. She is more precious than rubies; and all the things thou canst desire, are not to be compared unto her.

16. Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

18. She is a tree of life to them that lay hold upon her; and happy is every one that retaineth her.

19. The Lord by wisdom hath founded the earth; by under standing hath he established the heavens.

20. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

21. A mic, na dealoċaidís sin re do ŕŕlib; coñuiṁ gliocus iomlán agus discréid.

22. Mar sin béid siad na mbeata do't anam, agus na ngrásaib dot muineul.

23. Añ sin siuboluid tu an do fliże go daingean, agus ni bfuiże do ċos tuislead.

24. A nuą luidfeas tu sios, ni biad ęgla ort: fós lujófið tu sios, agus bjad do ċodlad sáiṁ.

25. Na bjóo eaglá ort re huaṁán obañ, no re dólás an uilc, anuair tiucfas se.

26. Oir bud e an Tiżęrna do baránta, agus cuiṁdeoċid ré do cos o a bejt gabża.

27. Na coñaiṁ mait ó'n druing dar dual í, anuair bios sí a ccumas do laiṁe re a deanaṁ.

28. Na habair re do ċoṁarsain, imċiż agus tam arír, agus do beqa me dyt a máraċ ; an uą biad se agad adtaice.

29. Na tjoйrcuiñ olc a nažaid do čoṁarsain, o áitreabus se zo suaiṁneaċ láṁ riot.

30. Na ceañairg re duine gan adbar, muna ndearna se doċar air bi& DUIT.

21. My son, let not them depart from thine eyes; keep sound wisdom and discretion.

22. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

23. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

24. When thou liest down, thou shalt not be afraid; yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

25. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, when it cometh.

26. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

28. Say not unto thy neighbour, go, and come again, and tomorrow I will give thee, when thou hast it by thee.

29. Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

30. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

« AnteriorContinua »