Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

The following abbreviations are commonly used in printed books-viz :

bh, ch, oh, fh, gh, mh, ph, th, th, to,
6 Ċ

Ť Ć

7
1
e

1

ñ
AGUT,
an, air, ea, cho,

ui, nn, Many other contractions have been introduced, in different books, but those that are inserted here are the most usual, and the rest may be found in the plates of contracıions at the end of the book.

The following sentences will furnish an exercise, in reading the Irish character.

[ocr errors]

1. U mnic, na dearmaid mo oligead: aċd coireadno do crojoc m'aiteanca.

2. Oir do bearaió riad ċugad fad leatead, agus raoğal fada, agus riotċain.

3. Na treigedo trocaire agus fíriñe tu; ceangail fa's brajaid jad, air clár do įroide.

4. War sin do geaba tu fabar, agus cuigre mait a raóarc De agus duine.

5. Cuir do coig a nDia re do uile crojoe, agus na bi taoib re do tuigre féin.

6. An do fligtib uile adrjúiš eirjon, agus do oeana re do jligte díreac.

7. Na bi glic an do třilib fem; bjöd eagla Dé ort, agus reacain an colc.

8. Bjajo rin na pláinte dod jmlin, agus na rmior doo cnatij;b.

9. Onóruig an Tigearna le do mhaoin, agus le primidil huile biriš.

10. War sin ljonfuigear do rgioból le rajobrios, agus brirfio do cantaoirige amać le fion nuad.

11. mic na tarcursnig smaċtug40 an Tigearna ; agur na bi cuirte oa ceartujao.

12. Oir an te graduiğior an Tigearna, rmaċtuigio re é, anuil smaċtuiğios atair an mac jona mbi a ořil.

13. Ir rona an te do žejb eagna ; agus an duine do šejb Tuigre.

14. Oir is fear a ceañuigeact na ceañuigęco 4310, agus a ročar ná úr glan.

15. Ir mórluaig go mór i näid na cloča uairle ; agus na huile neste ir 40jbiñ leat, ni coimméar ria jad.

16. Ataid Fad laete añ 4 dearláir, agus an a lairs clé rajobrios agus onóir.

17. Ir rligte sólair a rligte, agus ir riotcáin a casáin izle

18. Ir crañ beata s don drúmg, glacas greim o), agus is rona gac aon da biFostoigion í.

19. Do 1,510 an Diğearne an talam le na gliocas, le Tuigre do daingnió re na flaiteannus.

20. le na eolus bristear amac na nagein, agus rilid na neul an orúco anuas.

PROVERBS-CHAP IIS.

1. My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments.

2. For length of days, and long life, and peace shall they add to thee.

3. Let not mercy and truth forsake thee: bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart.

4. So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding.

6. In all thy ways acknowledge him; and he shall direct tby paths.

7. Be not wise ir thine own eyes; fear the Lord, and depart from evil.

8. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

9. Honour the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase.

10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction.

12. For whom the Lord loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth.

13. Happy is the man that findeth wisdom; and the man that getteth understanding.

14. For the merchandize of it is better than the merchandize of silver, and the gain thereof than fine gold.

15. She is more precious than rubies; and all the things thou canst desire, are not to be compared unto her.

16. Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

18. She is a tree of life to them that lay hold upon her; and liappy is every one that retaineth her.

19. The Lord by wisdom hath founded the earth; by under standing hath he established the heavens.

20. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

21. uric, na dealoċaidir rin re do frljb; conujni gljocur jomlán agus oiscréid.

22. Mar sin béjó riad na mbeata do't anam, agus na ngrárajb dot ruineul.

23. Añ rin rjubolujó tu an do iliğe go daingean, agus mi fuige do cos tuislead.

24. A nut lujorear tusios, ni bjavęgla ort: fór lujorió Tu fior, agus bjao do čodlaó ráir.

25. Na bíóò eagla ort re huarán obañ, no re dólár an ujlc, anuair Gjucfar re.

26. Oir bud e an Tigerna do baránta, agus cuimdeocro ré po cos o a bejė gabia.

27. Na coñairi maić o'n oruing dar dual j, anuair bjor ri a ccumas do laime re a deanari.

28. Na habair re do comarrain, imtis agus tam arís, agus do bega me oro a márać; an ug biao re agad adtaice.

29. Na tionscuiñ olc a našajó do coñarrain, o áicreabur re go fuainneac lám riot.

30. Na ceañairg re duine gan 4vbar, muna ndearna re dočar air bit duit.

21. My son, let not them depart from thine eyes; keep sound wisdom and discretion.

22. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

23. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

24. When thou liest down, thou shalt not be afraid ; yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

25. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, wben it cometh.

26. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

28. Say not unto thy neighbour, go, and come again, and tomorrow I will give thee, when thou hast it by thee.

29. Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

30. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

« AnteriorContinua »