Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

et alia quædam Officia Ec-
clesiastica ritè peragendi, in

Missione Anglicana';
Ex Rituali Romano, jussu Pauli quinti

edito extractus: Nonnullis adjectis ex antiquo Rituali Anglicano,

De Sacramentorum administratione in

genere. Nadministrandis Sacramentis caveat

Sacerdos nie ritus ab Ecclesia præscriptos, prætermittere, vel in alios mutare, præsumat: memor illius canonis sacrosanctæ Tridentin synodi, (Sess. 7. Can. 13.) Si quis dixerit receptos et approbatos ecclesiæ Catholicae ritus, in solemni sacramentorum adininistratione adhiberi con'suetos, aut contemni, aut sine peccacato a ministris pro libitu omitti, aut in novos alios per quemcumque ecclesiarum pastorem mutari posse, anathema sit.

Cum duten in ecclesià Dei nihil sanctius aut utillus, nihilque excellentous aut mugis tivinuin habetur quan sacramenta ad humani generis salutem à Christo Domino institutu ; parochus, vel quivis alius Sacerdos, ad quem eot'um administratio pertinet, meminisse in primis debet, se sancta tractare.Quamobrem illud perpetuo curabit ut integrè, castè pièque vitam agat--ne impurè et indignè" Christi sucramenta administrans, in æternæ mortis reutum incurrat. Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit) od sacramentorum administrationen non audeat accedere, nisi priùs corde pæniteat : sed si habeat copiam confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.

Quácumque diei ac noctis horà ad sacramenta ministranda vocabitur, nullam officio suo præstando (præsertim si necessitas urgeat) moram interponat. Ac propterea populum sæpè, prout sese offeret occasio, præmonebit, ut cum sacro ministerio opus fuerit, se quum primùm advocet, nulla temporis, aut cujuscumque incommodi habitá rutione.

Ipse rerò antequam ad hujusmodi adninistrationem accedat, paululùm, si opportunitas dabitur, orationi, et sacræ rei quam acturus est, meditationi vacabit, atque ordinem ministrandi et cæremonias pro temporis spatio providebit, et perleget.

In omni sacramentorum administra. tione stolá saltem indutus sit; nisi in $acramento penitentiæ miniştrando, occasio, vel locus interdum aliter suu: deat. Curabit etium ut sacra supeller, vestes, ornamentu, lmteamina et rusa ministerii, integra, nitidaque sint et munda.

In sacramentorum administratione, eorum virtutem, usum, ac utilitatem, et cæremoniarum significationes, ut Concilium Tridentinum . præcipit, er Sanctorum Patrum et Catechismi Ro. mani doctriná, ubi commodè fieri poterit, diligenter explicabit. Dùm autem sacramentum aliquod ministrat, singula verba quæ ad illius formam et ministerium pertinent, attentè, distinçet piè, atque clara voce pronuntiabit .... nec memoriæ, quue plerumque labitur, facilè confidet; sed omnia recitabit er libro.

Illud porrò diligenter caveat, ne in sacramentorum administratione aliquid, quávis de causâ, vel occasione, directè vel indirectè exigat.aut petat ; sed ea gratis ministret, et ab omni simoniæ atque avaritiæ suspicione nedum crimine longissimè absit. Si quid verd nomine eleemosynæ aut devotionis studio, peracto jam sacramento, spontè à fidelibus offeratur, id licitè pro consuetudine locorum accipcre poterit, nisi aliter Episcop, videatur.

De Sacramento. Baptismi. AQUA in Baptismo adhibenda debet

esse eo anno benedicta in Sabbato sancto Paschæ, vel in Sabbato Pentecostes : quæ si defecerit, purochus aliam aquam pro baptismo benedicat, el formula que infra præscribitur.

Si aqua benedicta tam imminuta sit, ut minus sufficere videatur, alia non benedicta admisceri potest, in minori tumen quantitate.

Si aqua gelu concreterit, curetur ut liquefiat.--Si liquida, sed tam frigida inceniutur, ut periculum sit ne tenello infanti noceat, nodicè calefiat, vel uquæ baptismali admisceatur paululum aquæ naturalis non benedictce sed cale. factie...

Baptismus licet fieri possit aut per infusionem aquæ, aut per immersionem,

« AnteriorContinua »