קבלת שבת: With a New Translation and Commentary

Portada
Behrman House, Inc, 1985 - 118 pàgines
This prayer book--with its combination of prayer and study--offers a unique Friday Evening Service. The complete Erev Shabbat service, highlighted by running commentary. An ideal complement to the congregation's standard siddur.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Mah Tovu 1 Kabbalat Shabbat 3 The Six Psalms 4 Lechah Dodi
17
Shma 29 Geulah 37 Hashkivenu 43 Veshameru 45 Hatzi Kaddish
48
Hayom 57 Avodah 60 Hodayah 62 Shalom 64 Closing Meditation
70
Kiddush 72 Alenu 74 Kaddish Yatom 79 Adon Olam 82 Yigdal
84
Husbands Declaration 93 Wifes Declaration 96 Kiddush 97 Netilat
101
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica