Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

PREFACE.

THIS little Book contains the History of Joseph, comprising an impressive lesson of the purest morality, and of the overruling providence of God, exerted for the wisest purposes.

As a suitable introduction to this sublime and instructive portion of Holy Scripture, a selection from the preceding part of the Sacred Volume is now added; the whole forming an unbroken History of the first ages of the world, from the Creation to the death of Joseph.

What is here published is contained in the Books of Genesis and Exodus. Such intervening passages as did not seem to be essentially connected with the principal Narrative, have been omitted; but no other change has been made, not a single word has been altered, nor even transposed.

B

I.

AR ttús, ċruċajd Dja neaṁ agus talaṁ. Agur bí a talaṁ gan foirm, & folaṁ; & bí dorċadus 4 ́ażajd a najgén: agus do coring spiorad Dé 4 ażajd 12 1vsged.

Agus a dubát Dja, Bjod solus añ : & do bj a solus añ. Agus do coñąc Dja ā solus, 3 maj¿ é : & rojñ Dja idir à tsolus & à dorċadus. Agus do goir Dja don tsolus lá, & don dorċadus jojr sé ojoče. Agus do bud i & nõjn & à mardin à čéud la.

Agus a dubát Dja, Bjod jormoilt a medón n nusgęd, aguf rojñęd y hŵrgęda ó y husgędvb. Agus do riñe Dja a njormoilt, agus rojñ y hurgeada faój a normoilt ó na hurgeonb ós con Hormorte do bi m4 kn. Agus goir Dja do norrmoilt nem. Agus do bud í á nóin & à majdjn á dára la.

Agus a dubát Dja, Lrujñiżżęr y husgęda atá faoj nęṁ a néunajt, & léigċer a nŵr ¿irim leis : i do bi ma kin. Agus do goir Dja do vŵr ¿irm talam; & do crvñjużad y vvsged do goir sé fáge: & coñác Dja 3 majċ kn. Agus a dubýt Dja, Lugad à talam féur, & à lub as a ttig sjol, agus crai torard do beir torad do réir a cinéil, a mbí a fjol añ féin, 4 à ttalaṁ: 7 do bi m4 #D. Agus tug a talaṁ minėéur, agus lub do beir síol do réir a ċinéjl, & crañ do beir torad, noċ añ a rasb a sjol, do réir a ċinéil: & coñác Dia mast k. Agur do bud i a nósy & à ṁardji A tres la.

༣..

IN the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep: and the Spirit of God moved upon the face of the

waters.

And God said, Let there be light: and there was light. And God saw the light, that it was good: and God divided the light from the darkness. And God called the light Day, and the darkness he called Night. And the evening and the morning were the first day.

And God said, Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide thé waters from the waters. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, from the waters which were above the firmament and it was so. And God called the firmament Heaven. And the evening and the morning were the second day.

And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so. And God called the dry land Earth; and the gathering together of the waters, called he Seas; and God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruittree yielding fruit after his kind, whose seed was in itself, upon the earth: and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind: and God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day.

[ocr errors]

Agus a dubát Dja, Bjod lóċrájí a njormojle nesie do ros esdir à la & a nójdċe; & bidir 4 son comążajb, & 4 son aimservb, 7 4 son lajċjb, 7 bljagimb; agus bjdis m4 foillyb á yformoilt nejme do żabát solus 4 & ttalaṁ : & do bị m4 kn. Agus riñe Dja da lóċrañ ṁóra; á lóċrañ as mõ do rjażlad ā laój, & á lóċrañ as luża do rjażlad ʼn hojdċe : 7 y réulta m4 à ccędna. Agus švġe Dja jad a normoilt nejme do żabát solus 4 à ttalaṁ, agus do rjażlad 4 á ló 4 a vojáće, & do rojí jdjr à trolus & à dorċadus: & coñác Dja 3 mast fn. Agus do bud é à nójn & à mardin à eętraṁad la.

Agus a dubát Dja, Lugajdir y hysgęda amaċ z ljonmur à crétŵr corr¥żęć añ a brul anam, 7 éunlajt fédfas eited ós cion y talṁan a njormost soilleir hejme. Agur cruċaj8 Dja mjola móra, 7 gaċ vle créatújr beo comvżęs, noċ ¿ugad4 y hwszęda úaża z ljonṁur, do réir a ccinéf}, I gaċ vle êun sgjačanaċ do réir a cinéil : & coñác Dia 3 majć #n. Agus do bęñajż Dja jad, ag rad, Bjod kb toričaċ, & firlionaid, & ljonajd n hurgeda añ sua fágib: 7 líonad y héunlajć 4 à ttalaṁ. Agur do bud é à nóin & à mardin á cújgéd la.

Agus a dubát Día, Lugad a talaṁ úada eréutúr beo do réir à cinéil, áirnéis, & gaċ níð fnamus 4 à talaṁ, & ainṁide y talṁan do réir a genes: & do bi m4 kv. Agus riñe Dja ajnṁjde n talman do réir a geivéil, & airnéis do réir a ecinêrl, I gaċ njð fnamus 4 à tralaṁ do réir a cinéil: & coñ4c Dja z maj¿ kv.

Agus a dubąt Dja, Déunam a dyne añ 4 ndeflb féin do réir 4 ccosaṁlaċda féin; & bjod tigernur age or con éisg y f4ge, & ós cjoñ éunlajċ a najdéir, & ós cioñ n hajrnésre, & ós cjoñ y talṁan vle, 7 or clon a nyle níð snaṁvżęċ syaṁus 4 & ttalai. 14 v do cruzard Día an dwye njoṁajg féin, a njoma Dé do èručajð sé é; ferda I bañda do druċajó sé fad. Agur dó bęñg Dia

« AnteriorContinua »