Imatges de pàgina
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

SERMONS

[ocr errors]

PREACHED

IN
OXFORD

16.40
Of Conversion, unto God.

SRedemption, &
Justification,

by Christ.
By the Right Reverend James Vlher, late
Bishop of Armagh in Ireland.

José Crabbi
Published by Will Balla

Mislifters of the Gospel,
2 Tho: Le
Who writ them from his mouth, and compared their

Copies together.
With a Preface concerning the Life of the pious Author,
by the Reverend. STANLY GOWER sometime Chaplain
to the said Bishop. Now Minister in Dorchester.

He being dead yet speakerh. Heb. 11.4.

LONDON,
Princed by S. Griffin,for fohn Rothwell at the Fountain in

Cheapside 1660.

drors

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Viro

Pietate &què ac Do&trinâ Præcellenti Henrico Henley de Coleway in Comitatu Dorcestrenfi Armigero,

Πανπλώς "Ευδαιμονείν.

Ximium illud quod femper exhibuisti

(vir pientiffime) Religionis specimen subfequentes basce conciones fub nomi. minis tui vexillohaud immcrito evocavit. Chara adeò Tibimet & cordi funt Sacro, fan&a Dei eloquia, ut quod tenuitas no stra & faculratula amanuenfis in hâc re præftiterit, nequaquam dubito quin pro fingularituâ & Pietate & humanitate boni consulere digneris. Authorem quod attinet, Panegyrin ille nullatenus noftram defiderat, quippe omnia quæ meditemur Elogia multis parafangis fuperavit. Excelsum adeo & San&imoniæ & do&trinæ apicem attigit, ut elaborata illa & fubfequens Præfatiuncula non immeritò ad cælos ipsum laudibus cvexit, & encomiis facris decora-"

[ocr errors]

é

(vir Ornatiffime) candidū librorum æfimatorem appellare, qui fingulari & pietate & peritiâ præditus, de usu illorum & emolumento,æquo calculo ftatuere didicisti. Sagaci igitur has Tibi dicatas conciones dum introspicias oculo,faceffant pre. cor & impuri & hæretici illi codiccs qui indies in lucem gregatim prodeunt, quorum fætidis myrothecis vitiorum non remedium sed irritamentum, non falubre Alexipkarinacon fed exitiale toxicum quam p'urimi hauserunt ; Imò faceffant miselli ifti Authores Dænionis impuri fpiritu afflati, utpote qui Reipublicæ & Ecelefiældetrimento fat consuluerunt. Non deceuliberorum canibus objici, nedum canum offas fic liberis ingeri, ut Cir. cæo quasi fascinati poculo in canes ipsos, in boves,in hircos, in lupos transformarentur. Intercà temporis, tametfi ego (vir colendiffime imperitiæ & tenuitatis meæ probe conscius lum, minimè tamen dubitem quin & Tibi & aliis eximiè piis, congesta hoccę in codicillo apprimèarrideant: {piritualiSICOT

bus

ܪ

panem

conceptus animi Do&or hic admodum, keverendus & verè Ecclefiafticus accomodavis; tam dilucide tradidir, utque pater nucricius ita pixmanfum cibum in 09, & in aures fideliuni verba lua inferuit, ut merico primas sui Ordinis tenuit, & sublimni suâ e, micuit fphærâ - veluti inter imes I una miuores. Non equidem ignoro quæ rege, rent prodeunti huic parùm propitii libello, lubricis fcilicet Amanuenfium memo. iiis plurima excidiffe, veluti ex pertuso do. lio effluxa : nec fane inficias ire aufim. Nihilo tamen feciùs - Eft quiddam prodire tenus, fi non detur ultra. Nec adeo mediocrein hunc nostrum existimamus conatum, ut judicium cujufvis aivater dos os præcipitatum non leviter rejiceremus. Parùm forfis digna tam cruditi Concionatoris authorita. te & eloquentia aliquibus quædam videantur,at illis qui divina fapiunt, valdè confona & gravitati & veritati sacrosanctz Scripturæ reperientur. Luce clariùs par tet quid in causa est, omnes omnium atatum,ominium ordinum homunciones, tan

tan.

« AnteriorContinua »