Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Párr-at-as, paradise.
T15-ear-na, a lord.
Beann-aig-te, blessed.
Sjorr-tuig-eact, eternity.
Coo-lat-ac, drowsiness.
Céill-jó-e, sensible.
Wuin-15-ín, confidence.
Marc-uig-eaco, riding.
Stoc-ajó-e, stockings.
Uar-fair-e, watch.
Oz-aso-oir, an host.
Rjaz-luig-eoir, a ruler.
Ao-lac-40, burying.
Tréad-uig-e, a shepherd.
Sub-ailc-e, virtue.
Meas-arg-aċo, temperance.
Wall-uig-te, cursed.
54d-uig-e, a thief.
Céard-ui5-e, tradesman.
Foirg-njt-eoir, a builder.
Túir-mig-teoir, a parent.
Cor-ar-sain, neighbour.
Ceann-413-im, I buy.
Foill-rig-te, published.
Dall-ruig-te, blind.
An-trat-ac, untimely.
Sás-uig-te, satisfied,
Coig-l15-1m, I accompany.

Gab-alt-ur, a farm.
Brac-4d-oir, a malster.
Waċ-air-e, a field.
Céad-co-rac, centipede.
Lead-og-bán, sole fish.
Buió-eaċ-as, gratitude.
Dún-rarb-ao, man-slaughter.
Stríop-aċ-as, fornication.
Ban-og-lać, a maid servant.
Loiċ-ead-oir, a chandler.
Sean-mat-air, a grandmother.
Lán-an-uin, a couple.
Naoj-oean-án, a child.
Nua-pord-a, new married.
Bain-cljan-ujy,a mother-in-law.
Bain-treab-ac, a widow.
Prior-40b-ar, the first cause.
U-bfoċ-air, along with.
2-céile, together.
A-cojó-ċe, for ever.
Boirb-brac-rac, fierce spoken.
Cán-rat-40, at one thrust.
Bar-am-uil, opinion.
Beact-uig-e, polite.
Báird-ean-uil, friendly.
Cruao-crojó-eac, hard

hearted.
Cruad-al-aċ, cruel.
Dán-aró-a, bola.
Drúir-ear-uil, lecherous.
Dic-joll-aċ, diligent.
Dut-ract-ac, careful.
eif-eact-ac, effectual.
Ing-leact-ać, intelligent.
Neam-nair-eac, shameless.
Sjb-éalt-a, civil.
Mot-uig-im, I feel.

STRONG ASPIRATES.

Dorć-a-das, darkness.
Stejc-exc-a, entrails.
Jon-at-ar, bowels.
Un-bfainn-e, fainting.
Brut-in-eac, measles.
Oro-ug-40, order.
Cam-béul-ać, wry mouthed.
Am-ujd-eact, folly.
lin-éad-ac, linen.
Oil-earn-uin, food.
Wjon-geart-a, minded.
Sob-ir-geul, gospel

PROMISCUOUS.

Dam-and-a, damned.
Cam-cor-ac, bandy legged.

Sud-air-e, a kerchief. Speac-láir-lo, spectacles. Fjad.aill-e, weeds. Bun-40-as, a foundation. Cir-dion-ać, a kitchen. Air-drug-40, a translation. Dran-cud-a, a flea. Dard-il-e, a beetle. Sejl-mid-e, a snail. Gearr-40-guiro, a quail. ull-cab-can, an owl. eary-an-breac,, a lamprey. Cab-aiso-e, cabbages. Grian-riuir-e, blackberries. Seam-róz-a, a sorrel. Wear-oán-act, rashness. Ceann-dán-4, head-strong. Cin-ear-nać, fortuitous. Cros-and-a, peevish. Diog-alt-4c, vindictive. Dás-act-ać, bold. Doj-oéan-ta, difficult. Fir-in-ea', true. Fon-oo-ać, jeering. Léir-reaso-4, considerate. Wuin-in-eac, confident. Tunc-all-aċ, rustic.

lear-4t-air, a step father. lear-ing-ean, a step daughter. Cuid-eaċd-a, a company. Bean-óso-a, a landlady. Fejo-lim-e, Felix. Part-al-an, Bartholomew'. W40-leac-luinn, Loughlin. Bar-und-aco, a barony. Ceill-man-tain, Wicklow. Ceao-ar-lac, Carlow. loc-garm-an, Wexford. Bail-eac-cliat, Dublin. Port-láirg-e, Waterford. Waig-iso-ir, a master. Waig-iso-reas, a mistress. Jom-air-e, a ridge. Cajb-10-11, a chapter. Soċ-raid-e, a burial. Ceap-air-e, a buttercake. S413-1tt-eoir, a soldier. Buñ-air-e, a foot-man. Cur-ai3-in, a can. Ur-plug-am, to vomit. 200-ug-40, feeling. Sealb-uğ-40, possession. Gnior-ar-a, actions. Toil-earn-uil, wilful.

FAMILIAR WORDS OF FOUR SYLLABLES.

Tlaco-corr-u3-40, an earthquake.
Uo-fuat-rair-éact, abomination.
Alin-near-ar-da, intemperate.
Uird-int-in-eac, high minded
Ut-arr-ug-40, difference.
Us-sujž-uz-40, second proof.
Bljao-an-an-uil, yearly.
Bun-ud-as-ać, authentic.
Cait-reim-juz-40, to triumph.
Coir-e15-113-im, I force.
Coir-neart-uig-te, confirmed.
Com-cruin-jug-40, congregation.
Cori-gáird-úi5-40, to congratulate.

B

Dub-eag-an-ajo, depths.
eif-eact-an-uil, eflectual.
Jo-ir-teang-coir, an interpreter.
Sear-bfož-ant-uió, a servant.
Fajó-e4d-oir-eact, prophecy.
In-meóó-on-aċ, internal.
Jom-40-u13-im, I multiply.
Jom-airg-jó-eaċd, decency.
Coim-neart-ug-40, confirmation.
W1-rjag-alt-a, unruly.
Wir-mean-am-nac. magnanimous.
Nean-baož-al-aċ, secure.
Near-tab-4cc-4c, unprofitable. (14)

ETYMOLOGY.

ARTICLE.

The Irish language has only one article, corresponding to the definite article in English ; viz., SINGULAR.

PLURAL.
Mas. Fem.

Mas. and Fem.
Nom. An an, the.

Nom. Na, the. GEN. An na, of the.

GEN. Na, of the. Dat. Don don, to the. Jw07 Dat. Dona, to the. Acc. An an, the.

Acc. Na, the. Voc.

Voc. (Leir-an, with the.

(leis na, with the. ABL. ón, from the.

ABL.

o na, from the. 4 an, on the.

4 na, on the. lannr an, in the.

añr na, in the. (15) NOUN.

GENERAL RULES.

GENDER.

Names of men and males, are masculine; as, Aoó Hugh; laoc an hero; éac, an horse.

Diminutives in an, en in, en derivatives aide, ajo, aire, eoir, ac, or; and abstract substantives in ar, and ear are commonly masculine; as, cnocán, an hillock; cineas, sickness; tionnać. a fox.

Names of women and females, are feminine; as, Maire, Mary; riur, sister.

Names of countries and rivers ; diminutives in óg and eóz; and abstract substantives except those in as and ear, are feminine; as, erin Ireland ; gile whiteness; ouileág, a little leaf. (16)

CASE.

The nominative and accusative are always alike in form; and only distinguished by their connexion with some other words in the sentence.

The dative and ablative are always alike in form, and only distinguished by the article, or prepositions prefixed to them : in the plural, they always end in 16,

The nominative and vocative feminine are always alike.
The genitive and vocative masculine are always alike. (17)

DECLENSION. (18)

The first declension. Masculines. Nouns of the first declension have the genitive and vocative singular, and the nominative plural alike.

The inflexion of the genitive is formed by adding a small vowel to the broad one, in the termination of the nominative; or, by changing the broad vowel or diphthong of the nominative into a small one; as,

SINGULAR.

PLURAL.

Nom. Ball a spot.

Nom, Bojll, spots. Gen. Baill, of a spot.

Gen. Ball, of spots. Dat. Do ball, to a spot. Dat. Do Bhallaib, to spots. Acc. Ball, a spot.

Acc. Baill, spots. Voc. A baill, o spot.

Voc. A balla, o spots. ABl. le ball, with a spot. Abl. le ballaib, with spots.

IN THIS MANNER DECLINE, Bon, a sole.

Sop, a wisp. Coñ, a man's name.

Slad. a robbery Foñ, a tune.

Orc, a young pig. Dall, a blind man.

Torc, a wild boar. Corp, a body.

Port, a tune. Torp, a sod.

Gort, a garden. Corc, a proper name.

Bolz, a belly. Cad, a cat.

Colg, a sword. Sac, a sack.

Folt, hair of the head. Stoc, a trumpet.

Béul, a mouth. Broc, a badger.

Széul, a story, pl. rgéil, and Boc, a he goat.

rgéula, and rgéultaig. Cnoc, a hill.

féur, grass. Coll, hazel.

Wéur, a finger, pl. méir, and Poll, a pit.

méara. Corñ, a goblet.

ean, a bird, pl. éin and éanlaig. Dorñ, a fist,

léan, distress. Cran, a tree.

Uan, a lamb. Rañ, a division.

Cuan, a harbour, pl. cuain and Gob, a bill.

cuantaig.

« AnteriorContinua »