Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

a

a bataig, a Breadam lepaca Landlord, can we have good

maite fajail anro, a noċo ? beds here to-night? Gheaba riö riñ cirm. tiajta You shall have them well aired ro ramarac

and comfortable. Biod prion ollan, fan cúig o Let dinner be ready at five clog.

o'clock. Cionar 4 čait tu an cuinter- How have you spent the even

ing? Chajë me a otiš čarajd e. I was at the house of

friend. Ta re crac ool a luige. It is time to go to bed. Sár coola ruajmineaċ ouit. I wish you a good night's rest. a Giolla, bfuil mo capallsa Hostler, is my horse ready ?

úmagte. Ta re reió, a ouine napail; He is, Sir, but he has got a

4ċd 50 bryl crut air bogao loose shoe. aige.

It is too early to find a smith Ta se ro mhoc, le 3464 Fagail at work.

ag obair, go read. You will find a smith's shop on Geaba tu cērta jaban, air the road, and I think your

an botar; aght radilim nać horse will not drop his shoe otligfe do čapall 4 crut, until you come to it.

go dtiucfa tu cuige tin. Ca hainm ata air ?

What is his name? A04 Brian, 5464.

He is called Bryan, the Black

smith.

The following original and genuine conversation exhibits the native simplicity of rustic character and manners, and furnishes a variety of idiomatical terms and phrases. The English and Irisla are placed on opposite pages for ihe convenience of the learner.

VIII.-BRIAN JABHU.

Ca mbjan Brjan gaba ne connais ?

Ta se a bifogus do rijle uait. Tiontaig air lárn ċli, ag an Tig ud ir poigre ouit: agus té rios a botairín beag.

hiñread damra gur ag corirac na mbotar a bj a teac.

Ir añ ata an cearta; aċd bi mire ag an certa anois agus nil se añ. D'fiafraig me ag tig na croire, oir faoil me go mrejoir leis a beje Fažail a diurna air maidin, agus ni rajb re an rina nju; aċd ta fios agam go raib re mall go leor aréir an.

Águr ca bfuil a teac fein, a deir tu ?

Wil teac na fearaiñ aige ; aċd 4 otiž a bainėliabna a bjan te na čorinaio. Raċa tu fior an bocairín beag ud, me dubairt me lead roime, 30 DTIG tu cum ata : dearc añrin air do lajm veir, agur gęba tu carán, le taob claó ren abaill goirt, lán oreasóg agus fiagaille.

War racas ou riar, a'gcoir na h'aimne, faod rgač na geran, ċife tu romad, rean tig mór, fada, faoi öroć ojon; agus eignean glas, a far go barn og biñ.

Ir doig liom go bfuiğe tu Brian gaba na lęba, air majdin.
Nil fios agam go 'de is fearr oatira a deanar.
Togar dam go bfuil do capul bacać.

Da bfuiğin áit a gcuiriñ a steaċ é ; agus buaċal a racfaó 4 gcuiñe an saban.

Sheaba tu roabla, aig na cejcre bealaig.

Ačo ir fear oan féin a vol leat; oir is doilig an fear rin a ourgad, no a cur a gcion oibre air majoin.

Ma tig tu ljom, bejo me bujdeac ouja.
Bejó me lead gan rhoill.
Deanam, anois.
An bfuil bean ag an gaba to?

An é Brian? 50 denn 404 bean, agus crur garlac aige, fan teallac, ag an baintreabuig boco rin rior. Rio re air rjubal le zirreai beag, naċ rajb or cjoñ cúig mbljaoain déag, ingean na mija rin.

Un bfuil si bfad na baintreabais ?
Ta se naoj mbljaona o déag a fear.

VIII.-BRYAN THE BLACKSMITH.

Where does Bryan the Blacksmith live ?

It is nearly a mile off. Turn to the left hand, at the next house, and

go

down the little lane. I was told that his house was at the cross roads.

His shop is there; but I was in his shop just now, and he is not in it. I enquired at the cross house, for I thought that he might be getting his drop in the morning, and he had not been there to-day ; but I know that he was late enough there last night. And where is his own house, say you

? He has neither house nor land, but lives in the house of his mother-in-law. You will go down that little lane, as I told you before, till you come to the ford ; look then on your right hand, and you will find a path along-side the hedge of an old orchard full of briars and weeds.

As you go over, by the river's side, under the shade of the trees, you will see before you a great long old house with bad thatch, and green ivy growing to the tops of the two gables.

I imagine you will find Bryan in bed this morning.
I know not what I had best do.
Your borse seems to be lame.

Could I find some place to put him into, and a boy to go for the sunith.

You will find a stable at the four roads. But I had better go with you, for it is hard to awaken that fellow, or set him to work in the morning.

If you come with me I shall be obliged to you.
I will be with you immediately.
Let us go now.
Has this smith a wife ?

Is it Bryan ? Indeed he has a wife and three children about the hearth, with that poor widow below there. He ran away with a little girl not more than fifteen years old, the daughter of that woman.

Has she been long a widow ?
It is nine years since her husband died.

Agus ba duine duonda, teigbeasac erean ; mór ireasamuil amuig, s'ambaile.

Un rajb morán fearaiñ, no maoin aige ?

Bhi fearan raor, agus rajobreas go leor aige. Ir cuiriin liomsa tigearna na h'aitese mýle ponga o'fažail air jasaco uso. Dar nd013 30 dtug se cúig céad ponta, do croi, leis an ingin ba pine.

An bfuil tu derbia GO doug te an uirid sin ?

Dearbta ? Ta me lán oearbta go bfuair a Boulterać cúig céad uaó, ma bi se na muinín.

Cja he an Boulterac ?

Caiptin Boulter. Nac gcuala tu jomrad air an duine uasal a o'togeir corrać air Chrorin rúileac ?

Ni cuimnęć liom go gcuala me arjari jomraair ceactar 404.

Ir coi liom go gcuala tu fan long 04 ngoirt an Boulter, a caillead fa cuantaib ċuan na mara, 4g teact 0 port na ngall.

Ca rab a trjall ?
Triall go Doire.
Nac fada sin o roin ?

Saoilim go bfuil re tri bljaóna déag, ag teact nå feil Micaele.

Ir curiain liom é, 50 dearbta, ir ceart majc 4g4m air, oir do bi earraó agam fein inci.

Bhi, a deir tu? Dar m'firiñe maseao be le Caiptin Boulter an rgjub rin.

Ir jongað liom rin; oir coñairc mise an caipuin agus togar oari gur Preston a bi air.

T4 tu ceart go leor; oir pob é Preston an caiptin loingrioraco; aċd ba le Boulter an rejlb dilir; oir bi re féin na hindi soir, an uair a briseadí.

Aco go de reol an caiptin a bealacsa, ag iarraio mna ?

Ni an so a cár re uimti, aċd a mBaile-at-cliat, ait a rajb si ar tgoil. Ba cailin geanamuil í, agur cug Boulder Taitnear Oj.

Añoj415 briredo 14 lunge pós re 1; 4 nego?

A otimcioll tri rajte na djais ; fa lugnosa mo 0015; ni rajb re a bfad a ñeiriñ, deir a ceaċt ón India, anuair po

ravé.

Car iloiñead atair a tiina ?

Do clain Charta. Seamur mór Whac Carta, duine breaj, maiseac, upunta go dejrin. Thainic re an mo

« AnteriorContinua »