Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

that he married him again to another woman, who was since dead; and whatsoever woman she was, who said that she was Joyce's wife, ought not to be believed.”

When Father Bryan received this letter, he advised Mary to remain as she was.

Notwithstanding this, Joyce went to the priest who married him to Mary, in the place where she was born and bred. This was thirty miles from the place where they lived. He told this priest that Mary Rourke had left him about two years before; that he sought for her until he found her married to another man in the county Down; and that the priest of that parish would not allow him to get her, unless he got a testimony, under his hand, that she was his wife. He said not a word of Mary's death, nor did that priest know anything of it; for Mary's friends were dead before she was married, and she was not much mentioned in that place.

This priest sent a letter by him to the Bishop of Down," that he had married a girl called Mary Rourke, of honest kindred, in his own parish to a decent young man, called John Joyce, who lived near Knock Magha; that he was informed she had left him, and was now living as wife to another man, beside Downpatrick; and that she ought to be sent home with him.”

A witness was sent with him, by the priest, who saw them married, to prove the identity of the woman; and he swore that she was the same woman who now lived with Thady Hughes.

The bishop ordered them all to appear before him at the chapter that the case might be investigated. All the clergy blamed Father Bryan, because he married Thady to the wife of another man; and would not allow her to go with him, after having received evidence that she was his wife. And it was their opinion that both he and Thady should be excommunicated, unless Mary were sent away.

Gentlemen,” said Father Bryan,“ do not condemn me until you hear the end of the business. Let Joyce be sworn."

Joyce swore that he was married twice—that he got his first wife at Balygort—that she lived with him one year, besides Knock Magha— that she then left him, he knew not with whom - he was at home himself—did not see her depart—she was not healthy after childbirth---he got his second wife in that place

[ocr errors]

bean ran áit rin – jaoil re gur éug an cead bean-Paoil an ragart é, d'éug an dara bean.

“Anoir, a daoine uaisle," arra un tatair Brian, "ro litir a fuar mire, faoi laimh ragairo paraiste an tSeoigij, a vearbuiğeas gur éug a cead bean-30 bfaca re féin marb 1-'r go raib re ag a tómram-gur pór re an Seoigęć, na vjais rin, le cailin eile ran áit;-'r gur éug rire fór o join. Feucajó anoir, go riñe me mo viċċjollan firiñe Fagail amac."

D'eiriz imrearan idir an čleir uime ; dubairt cuid aca “gurb’ í bean Seoigis í, gan ċuntabairo, o fuaras a dearbad o jagairo Shoiro, agus mjoña an Fira bi latair, 43 an póraó.

Dubart dream eile, "nac rajb rin dearbta go se4o; oir an fear cug an rijoña, go bfaca re 'g a porað í, go rajb re Fjarrúileac, lag-rabarcac; agus go mfeidir leis a bejė meallta.”

Wasead,"arra fear aca,“ teiger rire go Coñacta, fa véin jazairo ghoirt, go bfjorfaó rerean mar í an bean céadna a pór ré.

“Ni heao,” arra duine eile, “aċd teisęó ri fa vein an Tsagairt eile ag cnoc Wağa, go bfiosaó rerean, mar í an bean céaónasa 4 d'eug faoj a cúram."

Togao gaire na cuideaċta anažajo an fir rin: jonas go duainic an cúir a bejt na aobar grin na mearg. Fa veirear, anuair do coñairc Taogo haov, nac raib riad air Gi rejótij veanam, no deirió cur leir, d'ar re ceas Labaino leis an easboc.

Thiarna Easbuic," A resean, a gcreideañ tura gur Tug4o an beansa air tjuval, leis na rigeoguib ?”

Ni creidimre a lejcio, 30 dejmin,” arra an teasboc. O! Waiseao beañact De go rajb agad, fan rgeul rin; oir bejo Waire ni Ruairc agam ra go read."

'Cioñar rin," arran teasboc,“ ma crucaigtear gnr póraoí leis an tSeoigeac romadra ?”

Cuma rin," arra Thavg; “dar ndog na gerirfeara ofjaċrib rimte, a beje na rinaoj aige, déir a báir.'

Do ricovajó an cliar rile a gcion gaire, indjaig corijraio Thajóg; agrs orbairt cac “grr majt a orbairt reē; agrr grr b’aige bi an crid do b'feam ran conrpoid.

Ba deacair son easboc a ngiorc, 'ra meagair a corg no brejt a tabairt; aċo go otrg re corijairle do Thaog, 'r

66

[ocr errors]

66

thought that his first wife was dead-his second wife died.

“Now, Gentlemen,” said Father Bryan, “ here is a letter which I received, under the hand of Joyce's parish priest, who asserts that his first wife died-thai he himself saw her dead was at the funeral—that he married Joyce afterwards to another girl in the place, and that she also was since dead. You see now that I endeavoured to discover the truth."

A contest arose between the clergy on this ; some said, “ that she was Joyce's wife undoubtedly, since the assertion of it was obtained from the priest of Gort, and the oath of the man who was present at the marriage.

Others said, “ that was not yet certain, for the man who swore that he saw her married, was squint-eyed and dim-sighted, and that he might be mistaken.”

“Well,” said some, “let her go to Connaught to the priest of Gort, that he may know if she is the same woman whom he married.”

“ Not so," said the others, “ but let her go to the other priest, at Knock Magha, that he may know if she is the same woman who died under his care.”

The laugh of the assembly was excited against the latter, so that the business produced considerable mirth among them. At length, when Thády Hughes saw that they were not about to decide or terminate the affair, he asked leave to speak to the bishop

My Lord Bishop,” said he, “ do you believe that this woman was carried away by the fairies ?”

Indeed I believe no such thing," said the bishop. “Oh! God bless you for saying so, for I shall keep Mary Rourke still."

“How can that be," said the bishop, “if it be proved that she was married to Joyce before you

“No matter for that,” said Thady, " surely she is under no obligation to be his wife after her death.”

The clergy all burst into laughter after Thady's speech, and said unanimously, “that he spoke well, and that he had the best part of the cause."

With difficulty the bishop restrained their mirth and laughter; he then advised Thady and Mary to go, with the other two men,

[ocr errors]

N

do whaire" a oul, leis an oír eile, go Coñacta, ladair an ou fagairo, no go bfrižidir amac fios na firiñe."

A triac;" arsa Taog,“ níl mire a ngeall air a col leír a tSeoigeac; aco, mar í oo toilre, teise rerean na baile, agrr raciriñre féin agrr Waire, agcion reacutain eile, fa vein pagairt cnoic Wağa; agro ma crrcaigean an Seoigeac an rin gur b'í ro 4 bean, d'ar nooig nac réanfad an orine rasal tin an litir a črir se faoi na lain, gur érg ri."

Toċt, a órine gan ċeill,” a origo an cerbog, “imtis uaim, ni heisciom lead nior Faide.".

la air na tijarać, cuir Waire a hearraó imirce uile air a muin; air di vol go Connaċta; agus 's é an rejóteac a niñe na comarrain eatomra, na doirre a bejė araon forgailte, a Seoigeac seasam amuig, reačo gcoirceim ó corur na rráide, Taog beic na jeasar ra ngaroa, reaċo gcoirceim on dorus cúil, agyr iri a rağan a leanmuint, 'bera aige o ran amać.

Bhí an leanb na codlaó ra gcliabán; bi Waire go direac Trjall, go ndeačajo si fa véin a leinib, cum rlán fagbail aige, agus go dtug ti póg do, agus iil si deor. D'imčig ri und an un, no go raib ti a dtaojb amuig don Tairseac, go gcuala ri rgread an leinib na dias; Filleas Máire air air, 4gur o'fan ri gan riaing, gan buajóread o rin amac aige Taóz o haod, go bás.

D. u. Ir taitneamać, greanmar an rgeul rin a o'airis tu vúin, a maigistir Whic Saban; aċo a cuala tu gun creid an cléir miona an fir rin, go bfaca re an bean céadna rin ’ga póraó?

Wac G. Niar creid an tatair Brian é, go hairid; oir, ag cur aċ-ċeiso air an óglac, d'aidmeaó re, nać bfaca re ariann í, roirne an ojoče póraó í; ačo go raibre dearbta grrb'í bj añ, oir d'aidmead ri oo féin, a reir gurab í an bean céadna 1."

D'fiafraig an tatair Brian,“ a gcuala re riar), go raib an Seoigeac suigrig le mnaoi air bie eile, fan áit rin Dubairo, “ go gcualajo 30 raib re ruigriš le cailin fa' ċill Tartain-nac bfaca rerean ariann í, aċo go raib re deinın macar pór re iri ;-gur imtis ri as an aid in, agus go raib 140 'ga rao go m'fesoir go raib ri torrać, oir nior till 4 air arjani,”

Dubft an tatt Brian, "gurb' í an cailin qn, o čill Tartain, a tainic čum Taog o haod; agus gur cum ri an rgeul 19, a folač a náire."

Acd do řaoil Taog, a gcornuig, agus go leor eile, gurb í bj pósda aig an Seoigeac agus go rajb 1 an rna bruiğnıb.

"

to Connaught, before the two priests, that the truth might be ascertained.

“My Lord," said Thady, “I do not wish to go with Joyce; but if it please you, let him go home, and I will go with Mary, after a week, to the priest of Knock Magha; and if Joyce then proves that she is his wife, I hope that gentleman will not deny his own letter, that she is dead."

Silence, you foolish man,” said the bishop : " go from më; I will hear you no longer.”

Next day Mary took her travelling apparel on her back, in order to go to Connaught: and their neighbours made this arrangement between them, that both the doors of the house should be set open, that Joyce should stand without, seven steps from the street door, and Thady in the garden, seven steps from the back-door, that she should take her choice, and abide by it thenceforward.

The child was sleeping in the cradle; and as Mary was about to depart, she went to the child to take leave of it, and shed a tear. She went then, until she was without the door, when she heard the child cry after her : presently she returned, and remained, without murmuring or uneasiness, with Thady Hughes, till her death.

G.–Mr. Smyth that is a pleasant and entertaining story that you have told us.

But did you hear whether the clergy believed the oath of the man, that he saw the same woman married ?

S-I am convinced that Father Bryan did not believe it; for in cross-examining the young man, he confessed, “ that he never saw her before the night on which she was married ; but he was certain it was she, as she acknowledged to him the preceding evening, that she was the same woman.'

Father Bryan asked, “ if he had ever heard that Joyce had courted any other woman about that place ?” He replieci, " that he bad heard that Joyce courted a girl at Kiltartan-had never seen her himself, but was certain he was not married to her that she had left that place, and it was said that she was probably pregnant, for she never returned again.”

Father Bryan asserted," that this was the girl from Kiltartan who came to Thady Hughes, and that she had invented that story to hide her shome.'

However, Thady and many others always thought that she had been married to Joyce, and that she was in the fairy castles. (18.)

« AnteriorContinua »