Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

The following abbreviations are commonly used in printed books-viz

[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed]
[ocr errors]

1.

4
e
F

ñ
agur, an, air, ea, cho,

ui, nn, Many other contractions have been introduced, in different books, but those that are inserted here are the most usual, and the rest may be found in the plates of contractions at the end of the book.

The following sentences will furnish an exercise, in reading the Irish character.

[ocr errors]

1. U nic, na dearmaid mo oligeaö: aċd coiread40 do crojoe m'aideantu.

2. Oir do bearajó riad cug4d fad leatead, agus raogal fada, agus riotċain.

3. Na treigeao trocaire agus firiñe tu; ceangail fa's bražajd 140, air clár do crojoe.

4. War sin do geaba cu Fabar, agus tuigre mait a raóarc De agus duine.

5. Cuir do doig a nDia re do uile crojoe, agus na bi 040jb re do cuigre féin.

6. Uñ do Fligtib uile admáig eirion, agus do veana re do jligte díreac.

7. Na bi glic an do irilib fein; bjoo eagla Dé oro, agus reacain an colc.

8. Bjajo rin na řláinte doo imlin, agus na rmior dod čnany.

9. Onóruig an Tigearna le domaoin, agus le primidil huile bisig.

10. War rin ljonfuigear do rgioból le rajobrios, agur brirfio do cantaoirige amać le fion nuaó.

11. U rijc na tarcuirnis rmaċtugaó an Tiğearna ; agus na bi cuirte ou cearougao.

12. Oir an te graouiğior an Tigearna, rmaċtuigió re é, arhuil smaċtuiğior acair an mac jona mbi a oril.

13. Ir rona an te do jejb eagna ; agus an duine do jejb Tuigre.

14. Oir ir fear a ceañuigeaca na ceañuijęća 4310, agus 4 ročar ná or glan.

15. Ir mórluaig go mór i näid na cloċa uaisle ; agus na huile nejce is 4ojbiñ leat, ni coiriméar rja 140.

16. Ataid Fad laete añ a dearláir, agus añ a lair clé rajobrios agus onóir.

17. Ir rligte rólair a sligte, agus ir riotcáin 4 casáin le

18. Ir crañ beata s don drúing, glacar greim öl, agus ir rona gac aon da bforcoigion i.

19. Do irigió an Tigearna an talam le na šljocar, le tuigre do daingnio re na flaitearinus.

20. le na eolus bristear amać na nagein, agus tilid na neul an orúco anuar.

PROVERBS-Chap. III.

1. My son, forget not my law; but let thine heart keep my commandments.

2. For length of days, and long life, and peace shall they add to thee.

3. Let not mercy and truth forsake thee : bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart.

4. So shalt thou find favour and good understanding in the sight of God and man.

5. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding.

6. In all thy ways acknowledge him; and he shall direct thy paths.

7. Be not wise in thine own eyes ; fear the Lord, and depart from evil.

8. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones.

9. Honour the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase.

10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine.

11. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary

of his correction. 12. For whom the Lord loveth he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth.

13. Happy is the man that findeth wisdom; and the man that getteth understanding.

14. For the merchandize of it is better than the merchandize of silver, and the gain thereof than fine gold.

15. She is more precious than rubies; and all the thiugs thou canst desire, are not to be compared unto her.

16. Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour.

17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace.

18. She is a tree of life to them that lay hold upon her; and happy is every one that retaineth her.

19. The Lord by wisdom hath founded the earth; by under standing bath he established the heavens.

20. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew.

21. tic, na dealoċajdír rin re do rrlib; conuim gljocur jomlán agus discréid.

22. War sin béjó siad na mbeata do't anam, agus na ngrásaib dot ruineul.

23. Añ rin sjubolujó tu an do řliğe go Daingean, agus ni bfuiğe do cor tuislead.

24. nus lujorear gu sios, ni bjad egla ort: fór lujokio Tu rior, agus bjad do codlad páiri.

25. Na bjóo eaglá oro re huamán obañ, no re dolár an uilc, anuair ciucfar re.

26. Oir buo e an Tigerna do baránta, agus cuirideocro ré do čos o a bejė gabta.

27. Na coñairi maje o'n oruing dar dual í, anuair bjor rí a ccumar do laime re a deanari.

28. Na habain re do comarrain, imti; agus tam arir, agus do bega me ört a márać; an ug bjao re ag4d 4dtaice.

29. Na gjoñrcuiñ olc a našajo do cotharrain, o digreabus re go ruainneac lámh riot.

30. Na ceanairg re duine gan 4dbar, muna ndearna re dočar air bjú duit.

21. My son, let not them depart from thine eyes; keep sound wisdom and discretion.

22. So shall they be life unto thy soul, and grace to thy neck.

23. Then shalt thou walk in thy way safely, and thy foot shall not stumble.

24. When thou liest down, thou shalt not be afraid ; yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet.

25. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked, wben it cometh.

26. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken.

27. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.

28. Say not unto thy neighbour, go, and come again, and 10morrow I will give thee, when thou hast it by thee.

29. Devise not evil against thy neighbour, seeing he dwelleth securely by thee.

30. Strive not with a man without cause, if he have done thee no harm.

« AnteriorContinua »