Imatges de pàgina
PDF
EPUB

Per adventum Spiritus fancti Paracliti, Libera.
In die judicii, Libera.

audi nos.

Peccatores, Te rogamus audi nos.
Ut nobis parcas, Te rogamus
Ut ecclefiam tuam fanctam regere et confervare
digneris, Te rogamus audi nos.

Ut domnum apoftolicum, et omnes ecclefiafticos ordines in fancta religione confervare digneris, Te rogamus audi nos.

Ut inimicos fanctæ ecclefiæ humiliare digneris, Te rogamus audi nos.

Ut regibus et principibus Chriftianis pacem et veram concordiam donare digneris, Te rogamus. Ut nofmetipfos in tuo fancto fervitio confortare et confervare digneris, Te rogamus.

Ut omnibus benefactoribus noftris fempiterna bona retribuas, Te rogamus,

Ut fru&us terræ dare et confervare digneris, Te

rogamus.

Ut omnibus fidelibus defunctis requiem æternam donare digneris, Te rogamus.

Ut fontem iftum ad regenerandam tibi novam prolem benedicere et confecrare digneris, Te rogamus audi nos.

Ut fontem iftum ad regenerandam tibi novam prolem benedicere et confecrare digneris, Te rogamus.

Ut nos exaudire digneris, Te rogamus audi nos. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miferere nobis.

Chrifte

Chrifte audi nos.
Chrifte exaudi nos.
Kyrie eleïfon.
Chrifte eleïfon.
Kyrie eleïfon.

Tum facerdos dicat Pater nofter, &c. et Credo in Deum, &c. omnia clara voce, quibus finitis dicit:

V. Apud te Domine eft fons vitæ.

R. Et in lumine tuo videbimus lumen.

V. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobifcum.

R. Et cum fpiritu tuo.

Oremus.

Omnipotens fempiterne Deus, adefto magnæ pietatis tuæ myfteriis, adefto facramentis, et ad recreandos novos populos, quos tibi fons baptifmatis parturit, fpiritum adoptionis emitte: ut quod noftræ humilitatis gerendum eft minifterio, virtutis tuæ impleatur effectu. Per Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus fancti, per omnia fæcula fæculorum. Amen.

Exorcifmus aquæ.

Exorcizo te creatura aquæ per Deum vivum, per Deum verum, per Deum fanctum, per Deum qui te in principio, verbo feparavit ab arida, cujus fuper te Spiritus ferebatur, qui te de paradiso manare juffit.

Hic manu aquam dividat, et deinde de ea effundat extra marginem fontis, verfus quatuor orbis partes, profequens,

Et in quatuor fluminibus totam terram rigare

præcepit;

præcepit; qui te in deferto amaram per lignum dulcem fecit atque potabilem; qui de petra produxit, ut populum, quem ex Ægypto liberaverat, fiti fatigatum recrearet. Exorcizo te et per Jefum Chriftum Filium ejus unicum, Dominum noftrum, qui te in Cana Galilææ figno admirabili fua potentia convertit in vinum: qui fuper te pedibus ambulavit, et a Joanne in Jordane in te baptizatus eft: qui te unà cum fanguine de latere fuo produxit, et difcipulis fuis juffit, ut credentes baptizarent in te, dicens: Ite, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus fancti; ut efficiaris aqua fancta, aqua benedicta, aqua quæ lavat fordes, et mundat peccata. Tibi igitur præcipio omnis fpiritus immunde, omne phantafma, omne mendacium, eradicare et effugare ab hac creatura aquæ, ut qui in ipfa baptizandi erunt, fiat eis fons aquæ falientis in vitam æternam, et regenerans eos Deo Patri, et Filio, et Spiritui fancto, in nomine ejufdem Domini noftri Jefu Chrifti, qui venturus eft judicare vivos et mortuos, et fæculum per ignem. R. Amen. Oremus.

Domine fancte, Pater omnipotens, æterne Deus, aquarum fpiritualium fanctificator, te fuppliciter deprecamur, ut ad hoc minifterium humilitatis noftræ refpicere digneris, et fuper has aquas abluendis, et purificandis hominibus præparatas, Angelum fanctitatis emittas, quo peccatis vitæ prioris ablutis, reatuque deterfo, purum fancto Spiritui habitaculum regenerati effici mereantur. Per Dominum noftrum Jefum Chriftum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate ejusdem Spi

ritus

ritus fan&ti, Deus, per omnia fæcula fæculorum. Refp. Amen.

Tunc fufflet ter in aquam verfus tres partes fecundum hanc figuram : deinde imponit incenfum in thuribulo, et fontem incenfat. Poftea infundens de oleo catechumenorum in aquam in modum crucis,' clara voce dicat:

Sanctificetur, et fæcundetur fons ifte oleo falutis renafcentibus ex eo in vitam æternam, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus fancti. Refp. Amen.

Deinde infundat de chrifmate, modo quo fupra, dicens:

Infufio chrifmatis Domini Jefu Chrifti, et Spiritus fancti Paracliti, fiat in nomine fanctæ Trinitatis. Refp. Amen.

Poftea accipit ambas ampullas dicti olei fancti et chrifmatis, et de utroque fimul in modum crucis infundendo, dicat:

Commixtio chrifmatis fanctificationis, et olei unctionis, et aquæ baptifmatis pariter fiat in nomine Patris, et Filii, et Spiritus fancti. Refp. Amen.

Tunc depofita ampulla, dextera manu oleum fanctum et chrifma infufum mifcet cum aqua, et pargit per totum fontem. Deinde medulla panis manum tergit, manus abluit, et ablutionem effundit in facrarium.

De

De Sacramento Pænitentiæ.

UT fanctum poenitentive facramentum, ad eos qui

poft baptifmum lapfi funt, in gratiam Dei reftituendos, a Chrifto Domino inftitutum, rite adminiftretur: In primis meminerit confeffarius fe judicis pariter et medici perfonam fuftinere atque adeo, ut rectè judicare queat, difcernens inter lepram et lepram, et tanquam peritus medicus animarum morbos prudenter curare, et apta cuique remedia applicare fciat, quantam poteft maximam ad id fcientiam atque prudentiam, tum affiduis ad Deum precibus, tum ex probatis auctoribus, præfertim è catechifmo Romano, ftudeat fibi compa

rare.

Ad audiendam confeffionem vocatus promptum facilemque fe præbeat: ac priufquam ad audiendum accedat, fi tempus fuppetat, ad hoc minifterium rectè fanétèque obeundum, divinum auxilium piis precibus implorabit.

Si pœnitens ignotus fit, de illius ftatu inquirat ; et quampridem fit confeffus; et an impofitam pœnitentiam adimpleverit. Item num ritè atque integrè aliàs confeffus fuerit; num in doctrinâ chrifiand bene fit inftitutus; num confcientiam fuam, ut debet, prius diligenter difcuferit? Sed hæc et fimilia, in fine potius confeffionis, quàm in initio, plerumque interrogare expediet.

Si deprehenderit pænitentem ignorare christiane fidei rudimenta ; fi tempus fuppetat, cum breviter D inftruat

« AnteriorContinua »