Imatges de pàgina
PDF
EPUB

eorum ab omnibus abfolve vinculis delictorum ut in te femper cum fanctis tuis fine fine lætentur. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

Dicta oratione facerdos aqua benedicta afpergat, et deinde incenfet corpus defuncti et tumulum. Poftea intonet antiphonam, Ego fum refurrectio, et dicitur canticum Benedictus: et in fine repetitur antiphona, Ego fum refurrectio et vita, qui credit in me, etiam fi mortuus fuerit, vivet, et omnis qui vivit, et credit in me, non morietur.in æter

num.

Poftea facerdos dicit, Kyrie eleïfon. Chrifte eleïfon. Kyrie eleïfon. Pater nofter, &c. Interim corpus afpergit ftans in loco fuo.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. A porta inferi.

R. Erue Domine animam ejus.
V. Requiefcat in pace.

R. Amen.

V. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

V. Dominus vobifcum.

R. Et cum fpiritu tuo.
Oremus.

Fac quæfumus, Domine, hanc cum fervo tuo defuncto (vel famula tua defuncta) mifericordiam, ut factorum fuorum in pœnis non recipiat vicem, qui (vel quæ) tuam in votis tenuit voluntatem; ut ficut hic eum (vel eam) vera fides junxit fidelium turmis, ita illic eum (vel eam) tua miferatio fociet angelicis choris. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

V. Re

[ocr errors]

*Requiem æternam dona ei Domine.
R. Et lux perpetua luceat ei.
Requiefcat in pace.

R. Amen.

Anima ejus, et animæ omnium fidelium defunctorum per mifericordiam Dei requiefcant in pace.

R. Amen.

*Deinde a fepultura defunctorum revertentes di-
cant antiphonam, Si iniquitates, &c. cum Pfalmo
De profundis, &c. et in fine, Requiem æternam,
&c. et repetant antiphonam Si iniquitates obferva-
veris Domine, Domine quis fuftinebit?

[ocr errors]

Ordo Sepultura Parvulorum.

Sacerdos fuperpelliceo, et fola alla indutus, pri

mum afpergit corpus aqua benedicta: deinde

dicit.

Antiph. Sit nomen Domini benedictum, cum Pfalmo 112. Laudate pueri Dominum, &c. (ut in Vefperis Dominica) Gloria Patri et Filio, &c, Antiph. Sit nomen Domini benedictum ex hoc nunc et ufque in fæculum.

Poftea dicitur, Kyrie eleïfon. Chrifte eleïfon. Kyrie eleifon. Pater nofter fecreto. Interim corpus afpergit.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Me autem propter innocentiam fufcepifti.
R. Et confirmafti me in confpectu tuo in æter-

num.

H

V. Dominus

14

[blocks in formation]

Omnipotens et mitiffime Deus, qui omnibus parvulis renatis fonte baptifmatis, dum migrant a fæculo, fine ullis eorum meritis vitam illico largi+ ris æternam, ficut animæ hujus parvuli hodie credimus, te feciffe: fac nos, quæfumus Domine, per interceffionem beatæ Mariæ femper Virginis, et omnium San&torum tuorum hic purificatis tibi mentibus famulari, et in paradifo cum beatis parvulis perenniter fociari. Per Chriftum Dominum noftrum. R. Amen.

Deinde dicitur antiphona Juvenes et Virgines, cum Pfalmo 148. Laudate Dominum de coelis: laudate eum in excelfis, &c. (ex Laudibus Dominice) Gloria Patri, &c. et repetitur antiphona Juvenes et Virgines, Senes cum Junioribus, laudent nomen Domini. Kyrie eleïfon. Chrifte eleïfon. Kyrie eleïfon. Pater nofter.

V. Et ne nos inducas in tentationem.

R. Sed libera nos a malo.

V. Sinite parvulos venire ad me.
R. Talium eft enim regnum cœlorum.
V. Dominus vobifcum.

R. Et cum fpiritu tuo.'
Oremus.

Omnipotens fempiterne Deus, fanctæ puritatis amator, qui animam hujus parvuli ad cœlorum regnum hodie mifericorditer vocare dignatus es digneris etiam Domine ita nobifcum mifericorditer agere, ut meritis tuæ fanctiffimæ Paffionis, et interceffione beatæ Mariæ femper Virginis, et

omnium

omnium Sanctorum tuorum, in eodem regno nos cum omnibus Sanctis et Electis tuis femper facias congaudere. Qui vivis et regnas, cum Deo Patre, in unitate Spiritus fancti Deus, per omnia fæcula fæculorum. R. Amen.

Deinde facerdos corpus et tumulum afpergat aqua benedicta, et incenfet: poftea fepeliatur.

Denique cum a fepultura revertitur ad ecclefiam, dicat canticum trium puerorum, Benedicite omnia opera, &c. cum Gloria Patri, &c. in fine, et antiphona, Benedicite Dominum omnes Electi ejus, agite dies lætitiæ, et confitemini illi.

$.

De Sacramento Matrimonii.

Parochus admonitus de aliquo matrimonio in fua

parochia contrahendo, diligenter inquirat, quales fint qui matrimonium contrahere volunt: an inter eos fit aliquod canonicum impedimentum cognationis vel affinitatis, vel alterius generis; utrum Sponte, liberè, et fecundum honeftatem facramenti contrahere velint; utrum fint in ætate legitima; et uterque fciat rudimenta fidei, cum ea deinde filios fuos docere teneantur.

Vagos autem, et peregrinos, vel aliter ignotos non facile ad matrimonium admittat: neque item eos qui antea conjugati fuerunt; ut funt uxores militum, vel captivorum vel aliorum, qui peregrè profecti, illic obiiffe prætenduntur, nifi diligenter de iis omnibus facta inquifitione, et re ad Epifco

H 2

puma

ހ

[ocr errors]

pum delata, ab eaque habita ejufmodi matrimonii celebrandi licentia.

4043

Admoneantur conjuges, ut antequam contrahant matrimonium fua peccata diligenter confiteantur; et ad fanétiffimam Euchariftiam, atque ad Matrimonii facramentum fufcipiendum piè accedant; et quomodo in eo rectè et chriftianè converfari debeant, diligenter inftruantur ex divina fcriptura, exemplo Tobia et Sara, verbifque Angeli Raphaelis eas edocentis, quam fanctè conjuges debeant convivere.

Moneantur etiam ut ante benedictionem facerdotalem in templo fufcipiendam (quæ in primis nuptiis nunquam deberet omitti) in eadem domo non cohabitent, neque matrimonium confumment, nec etiam fimul maneant, nifi aliquibus propinquis vel aliis præfentibus. Sed hæc benedictio in fecundis nuptiis regulariter non conceditur.

Poftremò meminerint parochi, a Dominica prima Adventus ufque ad diem Epiphaniæ, et a Feria quarta Cinerum ufque ad Octavam Pafcha inclufivè, folemnitates nuptiarum prohibitas effe: ut nuptias benedicere, fponfam traducere, nuptialia celebrare convivia. Nuptia verò qua decet modeftia et honeftate fiant, fanta enim res eft matrimonium fan&teque tractandum.

[ocr errors]
[ocr errors]

Ritus celebrandi Matrimonii.

Sacerdos matrimonium celebraturus, publicationibus factis tribus diebus Dominicis aut feftivis, fi nullum obftet legitimum impedimentum, in ecclefia

Super

« AnteriorContinua »