Imatges de pàgina
PDF
EPUB

VIII.-BRIAN GUBHU.

Ca mbjan Brian gaba na cominaig?

Ta re a bifogur dó rijle uait. Tiongaig air lán ċli, ag an Tig ud ir foigre ouit: agus té rios a botairin beag.

hiñread oamra gur ag corijrac na mbotar a bj a teaċ. Ir añ ata an cearta; aċd bi mire ag an certa anoir agus mil re an. D'fiafraig me ag tig na croise, oir faoil me go mfeidir leis a beje fajail a ojurna air maidin, agus ni najb re an rina nju; aċd ta fios agam go raib re mall go leor aréir an.

Úgur ca bfuil a teac fein, 4 deir tu ?

Wil teać na fearaiñ aige ; aċd a ddig a bainċljabina a bjan se na čorinajo. Raċa tu fior an botairin beag ud, me dubairt me lead roime, 30 Orig tu ċum ata : dearc anrin air do lajm veir, agus gęba tu carán, le taob claó ren abaill goirt, lán örearóg agus fiažaille.

war racas tu siar, a'gcoir na h'áimine, faod r340 na gcran, cife tu romad, rean tig mór, F404, faoj oroć ojon; agus eignean glas, a far go barr da biñ.

Ir doij liom go bfuiğe tu Brian gaba na lęba, air maidin.
Nil fios agam go de ir fearr varira a deanar.
Togar óan go bfuil do capul bacać.

Da bfuigin áit a gcuiriñ a steacé ; agus buačal a racfaó 4 gcuiñe an Šaban.

Sheaba cu stabla, aig na cejcre bealaig.

Uċd ir feam oan féin a vol leat; oir ir dollig an fear rin a ourgaó, no a cur a gcion oibre air maidin.

Ma cig tu liom, bejo me bujoeaċ oult.
Bejó me lead gan rhoill.
Deanam), anoit.
An bfuil bean ag an gaba ro ?

An é Brian? 50 dejtin 404 bean, agus crur garlac aige, fan teallac, ag an baingreabuig boċī rin rior. RIC re air riubal le girreai beag, naċ rajb or cion cúig mbliaiain déag, ingean na mia rin.

Un bfuil ri brad na baintreabaiž ?
Ta se naoj mbljaona o déag a fear.

VIII.-BRYAN THE BLACKSMITH.

Where does Bryan the Blacksmith live ?

It is nearly a mile off. Turn to the left hand, at the next house, and go down the little lane.

I was told that his house was at the cross roads.

His shop is there; but I was in his shop just now, and he is not in it. I enquired at the cross house, for I thought that he might be getting his drop in the morning, and he had not been there to-day ; but I know that he was late enough there last night. And where is his own house, say you ?

He has neither house nor land, but lives in the house of his mother-in-law. You will go down that little lane, as I told you before, till you come to the ford; look then on your right hand, and you will find a path along-side the hedge of an old orchard full of briars and weeds.

As you go over, by the river's side, under the shade of the trees, you will see before you a great long old house with bad thatch, and green ivy growing to the tops of the two gables.

I imagine you will find Bryan in bed this morning.
I know not what I had best do.
Your borse seems to be lame.

Could I find some place to put him into, and a boy to go for the sınith.

You will find a stable at the four roads. But I had better go with you, for it is hard to awaken that fellow, or set him to work in the morning.

If you come with me I shall be obliged to you.
I will be with you immediately.
Let us go now.
Has this smith a wife ?

Is it Bryan ? Indeed he has a wife and three children about the hearth, with that poor widow below there. He ran away with a little girl not more than fifteen years old, the daughter of that woman.

Has she been long a widow ?
It is nine years since her husband died.

Agus ba duine duonda, ceižbeasac esean; mór ireasaruil amuig, s'ambaile.

An rajb morán fearain, no maoin aige ?

Bhi fearañ raor, agus rajóbrear go leor aige. Ir culriin liomsa ciğearna na h'aitese mýle ponga o'fažail air jasaċt uaó. Dar nooij go dtug se cúig céad ponta, do cros, leis an ingin ba tine.

An bfuil tu derbta go dtug se an uirid sin ?

Dearbta ? Ta me lán vearbúa go b fuair a Boulterać cúig céad uaó, ma bi se na ruinín.

Cja he an Boulterac ?

Caiptin Boulter. Nac gcuala tu jomraò air an duine uasal a d'fogair corrac air a Chrorii fújleac ?

Ni cuirinęć liom go gcuala me arjari jomrad air ceactar 404.

Ir doig liom go gcuala cu fan loing ou ngoirti an Boulter, 'a caillead fa cuantajb čuan na mara, ag teact 0 port na nzall.

Ca raib 4 Griell ?
Triall go Doire.
Nac fada sin o join ?

Saoilim go bfuil re tri bljaóna déag, ag teačo na feil Micaele.

Ir cumain liom é, go deartta, ir ceart maji agam air, oir do bi eamqó agam fein inci.

Bhi, a deir tu? Dar m'firiñe mareaó ba le Caipoin Boulter an rgjub rin.

Ir jongó liom rin; oir coñairċ mise an caipoín agus togar var gur Preston a bi air.

Ta tu ceart go leor; oir pob é Prerton an caiptin loingrioraco; aċd ba le Boulter an rejlb dilir; oir bi re féin rna hindja soir, an uair a briseaö í.

Aco go de reol an caiptin a bealacsa, ag jamaió mna ?

Ni an so a cár re uirci, aċo a mBaile-at-cliat, ait a rajb ri ar rgoil. Ba cailín geanamuil í, agus tug Boulder taitnean oi.

Undjaig briseao na luinge pór reí; a neaö ?

A otimcioll oni rajte na djaig ; fa lužnosa mo ooij ; ni rajb re a bfad a ñeiriñ, deir a teact on India, anuair po

raó é.

Car iloinezo atair a tina ?

Do člain Charta. Seamus mór Whac Carta, duine breaj, maiseac, umunta godejrin. Thainic se an mo And he was a humane, moral nan, much respected abroad and at home.

Had he much land or substance ?

He had cheap land and wealth enough. I remember the landlord of is country to borrow a thousand pounds from him. I am convinced that he gave five hundred pounds as a portion with his eldest daughter.

Are you sure that he gave so much ?

Sure I am full sure that Boulter got five hundred from him, if not more.

Who is Boulter ?

Captain Boulter. Did yon never hear of the gentleman that challenged Cromwell to fight a duel ?

I do not recollect that I ever heard of either of them.

I suppose you have heard of the ship called the Boulter, that was lost on the coast of Connemara, coming from Portugal.

For what place was she bound ?
For Derry.
Is not that long since ?
I think it is thirteen years at next Michaelmas.

I remember it indeed, and a good right I have, for I had goods myself in her.

You had, you say ? Upon my truth then, Boulter was the captain of that ship.

I think that strange, for I saw the captain, and I think his name was Preston.

You are right enough; for Preston was the sailing captain, but the ship belonged to Boulter; for he himself was in the East Indies when she was wrecked.

But what sent the captain this way, seeking a wife ?

It was not here that he met her, but in Dublin, where she was at school. She was a handsome girl, and Boulter fell in love with her.

After the shipwreck he married her, was it not ?

About three quarters after it; about Lammas I think; he was not long in Ireland, after coming from India, when he was married.

Of what family was his wife's father.

Of the M'Carthys. Big James M'Carthy, a brave, clever, genteel man indeed. He came into my memory as soon

as

cuinine, com luat is coñairc me do toirt, agus do gnüir, ag teact cum an doruir air maidin; oir nil tu neancormuil leir.

Bhi doig mait air, 4 deir tu?

Ir air a bi rlig rhaic airgio 4 deanamh. Ba leis an muileañ ud, a coñairc tu, a gcoir a loča, ag teact duit. Bhi deaċrijao na paraiste aige; agus ba glacadoir ciora é don Tigearna bi uguin anallod.

Un raib cior air bit air féin ?

Bhire Fació cáil ċjora, pa talar na croire. Wa ta, bf cior bondairte ag teaċo asteaċ ċuige.

Bhi oa céad acra anro 41g stair na baintreabuig air leit cróin an acair; ir leagr air fead faraó feur uajine.

An rajb rin a sejlb aig Mac Carta ?

Fuair re sin uile co įroo, le na mnaoi ; agus bh aca go oti anuraig, gur b'eigin á djol.

Naċ rajb rejlb aige fein lejė muig de rin ?

Dar ndoig go raib Baile an loca uile aige, agus ag a řiñrerib rojme ; aċd go bfuil te faoi morgang anoir, le react mbliaóna.

Rajb clañ mac aca ?

Ta dir mac beo. An fear ir rine bi re a bfad a Bpairir ag rouidear liaigir ; ofág sé tin, deic mbliaöna o roin, agur cuajo re go hindja; agus cluinım nac bfuil aon bliadain o roin naċar rolátar se mjle ponta. Ta dúil na mbajle lejr air a bliadainre, go ndiola se na fjača.

Ca bfuil an mac eile ?

'Se rin Seamus 6g. Nil ogánac, ra ran Eorpa, ir plastalla croide, na an fear rin, da mbiad acfuiñ aige. Fuair re áit fir-jonaid, ran arm, anurajo. Nil re fad, o bj an caiptin ir e féin an ro.

Bhfuil doig mait air an captin anois ?

Deir siad go bfuil re lán sajöbreir; daindeóin gać caile Gainic air.

Ca mbjon se na cornaig ?

a mBaile-at-cli40; é fein agus a bean, ingean an baintreabung re.

A orig ri aiji cuairt cum na matara ?

Thig rj anoir, air uairib; bi ti brada nac labrao si le na matair, cion dtug sí ajt, no ojoeact do Bhrian, no da ben.

A bfuair Brian gaba moran rpré le na minaoj? erean croo! B’fearr leo a croċao ran am rin. Ni

« AnteriorContinua »